Usage Statistics for smi44.ru

Summary Period: July 2014
Generated 01-Aug-2014 03:58 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2014
Total Hits 1084196
Total Files 1030252
Total Pages 1068990
Total Visits 88990
Total KBytes 36509583
Total Unique Sites 22850
Total Unique URLs 206391
Total Unique Referrers 8588
Total Unique User Agents 3804
. Avg Max
Hits per Hour 1457 25892
Hits per Day 34974 67394
Files per Day 33233 65807
Pages per Day 34483 66782
Sites per Day 737 6157
Visits per Day 2870 8051
KBytes per Day 1177728 3097857
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.02% 1030252
Code 206 - Partial Content 0.03% 344
Code 301 - Moved Permanently 0.26% 2797
Code 302 - Found 0.14% 1464
Code 304 - Not Modified 2.83% 30725
Code 403 - Forbidden 0.00% 3
Code 404 - Not Found 1.71% 18524
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 87

Daily usage for July 2014

Daily Statistics for July 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 26385 2.43% 24115 2.34% 25736 2.41% 2874 3.23% 1286 5.63% 968532 2.65%
2 26095 2.41% 24642 2.39% 25512 2.39% 2872 3.23% 1242 5.44% 948430 2.60%
3 26606 2.45% 24769 2.40% 26056 2.44% 2972 3.34% 1342 5.87% 908856 2.49%
4 28311 2.61% 26448 2.57% 27777 2.60% 2994 3.36% 1237 5.41% 903010 2.47%
5 24346 2.25% 22422 2.18% 23926 2.24% 2511 2.82% 884 3.87% 819407 2.24%
6 29059 2.68% 26233 2.55% 28631 2.68% 2172 2.44% 915 4.00% 766328 2.10%
7 54918 5.07% 48576 4.71% 53264 4.98% 8051 9.05% 6157 26.95% 3097857 8.49%
8 36209 3.34% 34280 3.33% 35662 3.34% 3233 3.63% 1434 6.28% 931037 2.55%
9 37040 3.42% 35168 3.41% 36471 3.41% 3043 3.42% 1307 5.72% 998048 2.73%
10 39909 3.68% 37126 3.60% 39309 3.68% 3199 3.59% 1321 5.78% 1039813 2.85%
11 67394 6.22% 65807 6.39% 66782 6.25% 3058 3.44% 1205 5.27% 1411554 3.87%
12 5956 0.55% 5582 0.54% 5865 0.55% 443 0.50% 303 1.33% 161021 0.44%
13 31652 2.92% 29833 2.90% 31137 2.91% 2194 2.47% 828 3.62% 901695 2.47%
14 44346 4.09% 42597 4.13% 43718 4.09% 2957 3.32% 1217 5.33% 2696162 7.38%
15 36644 3.38% 35483 3.44% 36185 3.38% 2853 3.21% 1186 5.19% 1058724 2.90%
16 33326 3.07% 32185 3.12% 32788 3.07% 3591 4.04% 1871 8.19% 1063914 2.91%
17 28548 2.63% 27259 2.65% 28052 2.62% 2983 3.35% 1627 7.12% 901179 2.47%
18 27833 2.57% 26553 2.58% 27386 2.56% 2901 3.26% 1286 5.63% 961578 2.63%
19 20960 1.93% 19540 1.90% 20612 1.93% 1831 2.06% 747 3.27% 837830 2.29%
20 35294 3.26% 33962 3.30% 34942 3.27% 2375 2.67% 911 3.99% 2574686 7.05%
21 44614 4.11% 43383 4.21% 44045 4.12% 3715 4.17% 1960 8.58% 2594337 7.11%
22 34912 3.22% 33609 3.26% 34545 3.23% 2968 3.34% 1430 6.26% 892127 2.44%
23 25167 2.32% 23562 2.29% 24797 2.32% 2899 3.26% 1203 5.26% 804217 2.20%
24 26709 2.46% 25285 2.45% 26234 2.45% 3420 3.84% 1565 6.85% 838363 2.30%
25 28394 2.62% 27030 2.62% 28059 2.62% 2539 2.85% 1132 4.95% 765082 2.10%
26 32873 3.03% 31418 3.05% 32579 3.05% 2308 2.59% 1035 4.53% 759836 2.08%
27 42692 3.94% 40956 3.98% 42422 3.97% 2191 2.46% 969 4.24% 2346328 6.43%
28 42755 3.94% 41290 4.01% 42341 3.96% 2683 3.01% 1316 5.76% 819916 2.25%
29 39675 3.66% 38304 3.72% 39310 3.68% 2676 3.01% 1245 5.45% 817117 2.24%
30 50451 4.65% 49093 4.77% 50085 4.69% 2672 3.00% 1239 5.42% 946020 2.59%
31 55123 5.08% 53742 5.22% 54762 5.12% 2859 3.21% 1241 5.43% 976575 2.67%

Hourly usage for July 2014

Hourly Statistics for July 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1200 37215 3.43% 1144 35488 3.44% 1188 36839 3.45% 34716 1076200 2.95%
1 1262 39124 3.61% 1192 36969 3.59% 1240 38466 3.60% 51614 1600033 4.38%
2 1250 38767 3.58% 1174 36420 3.54% 1237 38352 3.59% 63982 1983456 5.43%
3 1324 41074 3.79% 1252 38815 3.77% 1314 40738 3.81% 66873 2073072 5.68%
4 1207 37418 3.45% 1147 35569 3.45% 1196 37101 3.47% 54292 1683058 4.61%
5 1029 31905 2.94% 961 29793 2.89% 1018 31576 2.95% 31674 981895 2.69%
6 1024 31752 2.93% 960 29786 2.89% 1012 31386 2.94% 32397 1004293 2.75%
7 1289 39977 3.69% 1203 37305 3.62% 1266 39260 3.67% 35271 1093389 2.99%
8 1372 42537 3.92% 1308 40577 3.94% 1355 42032 3.93% 38224 1184932 3.25%
9 1482 45962 4.24% 1414 43858 4.26% 1463 45365 4.24% 40111 1243440 3.41%
10 1724 53446 4.93% 1590 49315 4.79% 1679 52062 4.87% 50826 1575621 4.32%
11 1714 53141 4.90% 1612 50001 4.85% 1682 52171 4.88% 46067 1428091 3.91%
12 1338 41508 3.83% 1269 39364 3.82% 1317 40832 3.82% 38917 1206441 3.30%
13 1664 51585 4.76% 1599 49586 4.81% 1634 50671 4.74% 42155 1306795 3.58%
14 1861 57707 5.32% 1786 55377 5.38% 1835 56898 5.32% 60495 1875350 5.14%
15 2536 78642 7.25% 2481 76917 7.47% 2513 77925 7.29% 103568 3210612 8.79%
16 1823 56531 5.21% 1757 54496 5.29% 1794 55614 5.20% 77587 2405200 6.59%
17 1657 51372 4.74% 1596 49499 4.80% 1634 50659 4.74% 40915 1268352 3.47%
18 1163 36061 3.33% 1105 34256 3.33% 1149 35620 3.33% 34176 1059454 2.90%
19 1467 45484 4.20% 1376 42684 4.14% 1438 44592 4.17% 38028 1178864 3.23%
20 1224 37956 3.50% 1158 35923 3.49% 1209 37495 3.51% 35692 1106460 3.03%
21 1346 41751 3.85% 1285 39840 3.87% 1329 41229 3.86% 58076 1800371 4.93%
22 1693 52503 4.84% 1592 49378 4.79% 1668 51729 4.84% 63276 1961550 5.37%
23 1315 40778 3.76% 1259 39036 3.79% 1302 40378 3.78% 38795 1202654 3.29%

Top 30 of 206391 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 184053 16.98% 486163 1.33% /bitrix/tools/captcha.php
2 13700 1.26% 289596 0.79% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
3 11834 1.09% 1564307 4.28% /stats/usage_201406.html
4 9905 0.91% 114631 0.31% /news/
5 8714 0.80% 34537 0.09% /news/tourism/
6 7970 0.74% 52097 0.14% /news/governance/
7 7362 0.68% 47894 0.13% /news/society/
8 6974 0.64% 42 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
9 6361 0.59% 38097 0.10% /news/sport/
10 6311 0.58% 36987 0.10% /news/education/
11 5661 0.52% 35681 0.10% /news/health/
12 4346 0.40% 93828 0.26% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
13 3913 0.36% 3940586 10.79% /sitemap_000.xml
14 3549 0.33% 104 0.00% /bitrix/tools/autosave.php
15 3421 0.32% 1187 0.00% /sitemap_index.xml
16 2677 0.25% 28109 0.08% /news/agriculture/
17 2614 0.24% 194421 0.53% /rss/
18 2037 0.19% 231754 0.63% /
19 1980 0.18% 14699 0.04% /bitrix/admin/get_start_menu.php
20 1837 0.17% 16778 0.05% /experts/50-tys-ga-budet-predostavleno/smysl-razvivat-sotsialnoe-predprinimatelstvo-est-kak-raz-v-nebolshikh-gorodkakh-gde-mnogo-tvorcheski/nikakie-zakalivayushchie-i-predosteregayushchie-mery-ne-zashchityat-vashikh-detey-ot-opasnykh-infekts/vystavka-okhotnichi-trofei-kostromskoy-oblasti-2014-proydet-s-16-maya-po-8-iyunya/smysl-razvivat-sotsialnoe-predprinimatelstvo-est-kak-raz-v-nebolshikh-gorodkakh-gde-mnogo-tvorcheski/rabota-po-vyvedeniyu-zarplat-iz-teni-budet-usilena/novoe-mobilnoe-prilozhenie-mvd-mozh
21 1668 0.15% 16514 0.05% /search/
22 1496 0.14% 43156 0.12% /bitrix/admin/iblock_list_admin.php
23 1473 0.14% 1214 0.00% /bitrix/admin/fileman_manage_snippets.php
24 1344 0.12% 13643 0.04% /news/society/v-galichskom-ozere-poymali-yuzhnoamerikanskogo-soma/
25 1343 0.12% 40255 0.11% /rss2/
26 1314 0.12% 12117 0.03% /experts/50-tys-ga-budet-predostavleno/peredacha-aerodroma-iz-voennogo-vedomstva-eto-pervyy-etap-dlya-dalneyshey-raboty-po-ego-modernizatsi/temy-kotorye-my-obsuzhdali-na-sovete-pri-prezidente-po-mezhnatsionalnym-otnosheniyam-osobenno-aktual/obshchestvennost-dolzhna-aktivno-uchastvovat-v-reshenii-voprosov-obrazovaniya-i-vospitaniya-detey-i-/peredacha-aerodroma-iz-voennogo-vedomstva-eto-pervyy-etap-dlya-dalneyshey-raboty-po-ego-modernizatsi/kostromskaya-oblast-sdelala-bolshoy-shag-vpered-v-razvitii-zdravookh
27 1158 0.11% 10659 0.03% /experts/50-tys-ga-budet-predostavleno/peredacha-aerodroma-iz-voennogo-vedomstva-eto-pervyy-etap-dlya-dalneyshey-raboty-po-ego-modernizatsi/temy-kotorye-my-obsuzhdali-na-sovete-pri-prezidente-po-mezhnatsionalnym-otnosheniyam-osobenno-aktual/patriotizm-eto-osoznanie-i-gotovnost-cheloveka-chto-libo-sdelat-ego-nastroy-na-sozidanie-/kostromskaya-oblast-sdelala-bolshoy-shag-vpered-v-razvitii-zdravookhraneniya/peredacha-aerodroma-iz-voennogo-vedomstva-eto-pervyy-etap-dlya-dalneyshey-raboty-po-ego-modernizatsi/ob
28 1044 0.10% 32991 0.09% /galery/
29 1040 0.10% 17887 0.05% /experts/
30 991 0.09% 31622 0.09% /news/municipal/pobedu-v-konkurse-snezhnykh-figur-prisudili-avtomobilyu-mchashchemusya-na-olimpiadu-v-sochi-/

Top 10 of 206391 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3913 0.36% 3940586 10.79% /sitemap_000.xml
2 11834 1.09% 1564307 4.28% /stats/usage_201406.html
3 184053 16.98% 486163 1.33% /bitrix/tools/captcha.php
4 13700 1.26% 289596 0.79% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
5 2037 0.19% 231754 0.63% /
6 2614 0.24% 194421 0.53% /rss/
7 9905 0.91% 114631 0.31% /news/
8 4346 0.40% 93828 0.26% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
9 7970 0.74% 52097 0.14% /news/governance/
10 7362 0.68% 47894 0.13% /news/society/

Top 10 of 5061 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 184053 16.98% 6502 13.72% /bitrix/tools/captcha.php
2 13700 1.26% 5558 11.73% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
3 4346 0.40% 1654 3.49% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
4 1344 0.12% 972 2.05% /news/society/v-galichskom-ozere-poymali-yuzhnoamerikanskogo-soma/
5 9905 0.91% 922 1.95% /news/
6 2614 0.24% 808 1.70% /rss/
7 892 0.08% 672 1.42% /news/governance/aleksandr-sokolov-naznachen-na-dolzhnost-pervogo-zamestitelya-gubernatora-kostromskoy-oblasti/
8 733 0.07% 558 1.18% /news/governance/v-kostrome-uroven-vody-v-reke-volge-upal-na-36-sm/
9 2037 0.19% 483 1.02% /
10 553 0.05% 407 0.86% /news/municipal/kostromich-utonul-v-volge-spasaya-semyu/

Top 10 of 4754 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 184053 16.98% 28416 55.06% /bitrix/tools/captcha.php
2 13700 1.26% 1743 3.38% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
3 4346 0.40% 1641 3.18% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
4 6974 0.64% 1425 2.76% /bitrix/tools/public_session.php
5 2614 0.24% 914 1.77% /rss/
6 9905 0.91% 432 0.84% /news/
7 2037 0.19% 361 0.70% /
8 991 0.09% 281 0.54% /news/municipal/pobedu-v-konkurse-snezhnykh-figur-prisudili-avtomobilyu-mchashchemusya-na-olimpiadu-v-sochi-/
9 607 0.06% 245 0.47% /news/society/xvii-nauchnaya-konferentsiya-molodykh-issledovateley-shag-v-budushchee-proydet-v-kostrome-14-15-mart/
10 260 0.02% 160 0.31% /stats/usage_201312.html

Top 30 of 22850 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 162263 14.97% 162176 15.74% 1580228 4.33% 37 0.04% spider-5-255-253-152.yandex.com
2 34191 3.15% 34189 3.32% 312426 0.86% 20 0.02% 5.143.224.51
3 25277 2.33% 25266 2.45% 367901 1.01% 1 0.00% static.174.74.9.5.clients.your-server.de
4 21357 1.97% 20317 1.97% 205830 0.56% 91 0.10% 188.254.53.86
5 19626 1.81% 19626 1.90% 181936 0.50% 14 0.02% 5.143.224.24
6 14755 1.36% 14754 1.43% 137722 0.38% 12 0.01% 5.143.224.42
7 12000 1.11% 12000 1.16% 109201 0.30% 10 0.01% 5.143.224.33
8 11928 1.10% 11928 1.16% 106977 0.29% 8 0.01% 5.143.224.23
9 11644 1.07% 11644 1.13% 107552 0.29% 14 0.02% 5.143.224.25
10 11233 1.04% 11233 1.09% 101416 0.28% 10 0.01% 5.143.224.41
11 11113 1.02% 9411 0.91% 347905 0.95% 131 0.15% 194.146.113.254
12 10007 0.92% 10007 0.97% 1322906 3.62% 41 0.05% 78.84.141.1
13 8000 0.74% 8000 0.78% 73273 0.20% 8 0.01% 5.143.224.31
14 6985 0.64% 6985 0.68% 63822 0.17% 492 0.55% 138.91.54.146
15 6978 0.64% 2673 0.26% 112271 0.31% 17 0.02% ec2-54-209-96-151.compute-1.amazonaws.com
16 6967 0.64% 6945 0.67% 1617344 4.43% 11 0.01% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
17 6953 0.64% 6953 0.67% 1614313 4.42% 1 0.00% virtual120.webair.com
18 6951 0.64% 6951 0.67% 1607448 4.40% 1 0.00% virtual119.webair.com
19 6951 0.64% 6951 0.67% 1604958 4.40% 1 0.00% virtual122.webair.com
20 6951 0.64% 6951 0.67% 1605232 4.40% 1 0.00% windpro.webair.com
21 6951 0.64% 6951 0.67% 1616799 4.43% 1 0.00% wiredvm.webair.com
22 6655 0.61% 6638 0.64% 1545490 4.23% 15 0.02% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
23 6481 0.60% 6481 0.63% 52010 0.14% 63 0.07% www.crawler6.pressindex.ru
24 6383 0.59% 6382 0.62% 59826 0.16% 5 0.01% 5.143.224.21
25 6362 0.59% 6362 0.62% 51034 0.14% 113 0.13% crawler1.pressindex.ru
26 6081 0.56% 6081 0.59% 54224 0.15% 5 0.01% 5.143.224.61
27 5951 0.55% 5951 0.58% 220526 0.60% 202 0.23% nebula1.yandex.ru
28 5868 0.54% 5868 0.57% 53709 0.15% 7 0.01% 5.143.224.56
29 5675 0.52% 5675 0.55% 216075 0.59% 210 0.24% newstorage2.yandex.ru
30 5455 0.50% 5441 0.53% 32824 0.09% 96 0.11% du-116-205.sv-en.ru

Top 10 of 22850 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6967 0.64% 6945 0.67% 1617344 4.43% 11 0.01% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
2 6951 0.64% 6951 0.67% 1616799 4.43% 1 0.00% wiredvm.webair.com
3 6953 0.64% 6953 0.67% 1614313 4.42% 1 0.00% virtual120.webair.com
4 6951 0.64% 6951 0.67% 1607448 4.40% 1 0.00% virtual119.webair.com
5 6951 0.64% 6951 0.67% 1605232 4.40% 1 0.00% windpro.webair.com
6 6951 0.64% 6951 0.67% 1604958 4.40% 1 0.00% virtual122.webair.com
7 162263 14.97% 162176 15.74% 1580228 4.33% 37 0.04% spider-5-255-253-152.yandex.com
8 6655 0.61% 6638 0.64% 1545490 4.23% 15 0.02% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 10007 0.92% 10007 0.97% 1322906 3.62% 41 0.05% 78.84.141.1
10 816 0.08% 815 0.08% 385973 1.06% 43 0.05% fetcher9-3.p.mail.ru

Top 30 of 8588 Total Referrers
# Hits Referrer
1 716591 66.09% - (Direct Request)
2 79597 7.34% http://smi44.ru/
3 34652 3.20% http://smi44.ru/news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
4 12314 1.14% http://smi44.ru/news/
5 10016 0.92% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php
6 8663 0.80% http://www.smi44.ru/news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
7 8118 0.75% http://news.yandex.ru/yandsearch
8 6953 0.64% http://www.nightlife-society.com/
9 6951 0.64% http://www.body-rubs-society.com/
10 6951 0.64% http://www.call-girls-society.com/
11 6951 0.64% http://www.gay-society.com/
12 6951 0.64% http://www.tranny-society.com/
13 6379 0.59% http://yandex.ru/clck/jsredir
14 5511 0.51% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_8135b7c13d62875fc811023a145cb597.css
15 3250 0.30% http://www.smi44.ru/
16 3129 0.29% http://smi44.ru/rss/
17 2925 0.27% http://www.smi44.ru/rss/
18 2623 0.24% http://smi44.ru/news/society/v-galichskom-ozere-poymali-yuzhnoamerikanskogo-soma/
19 2345 0.22% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_list_admin.php
20 2208 0.20% http://smi44.ru/news/society/kostromichi-prinyali-uchastie-v-rok-festivale-nashestvie-2014-/
21 2014 0.19% http://smi44.ru/search/
22 1984 0.18% http://yandex.ru/yandsearch
23 1836 0.17% http://smi44.ru/news/municipal/
24 1666 0.15% http://smi44.ru/galery/
25 1573 0.15% http://smi44.ru/news/governance/aleksandr-sokolov-naznachen-na-dolzhnost-pervogo-zamestitelya-gubernatora-kostromskoy-oblasti/
26 1430 0.13% https://www.google.ru/
27 1387 0.13% http://smi44.ru/news/governance/v-kostrome-uroven-vody-v-reke-volge-upal-na-36-sm/
28 1148 0.11% http://smi44.ru/news/society/xvii-nauchnaya-konferentsiya-molodykh-issledovateley-shag-v-budushchee-proydet-v-kostrome-14-15-mart/
29 1109 0.10% https://www.google.ru/search
30 1106 0.10% http://smi44.ru/news/municipal/kostromich-utonul-v-volge-spasaya-semyu/

Top 20 of 91 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 5.17% http://smi44.ru/
2 4 3.45% granger whitelaw avia
3 3 2.59% Кострома Дтп с лосем 1 июля 2014
4 2 1.72% easylifeapp profile
5 2 1.72% online reputation management akado
6 2 1.72% боговарово
7 2 1.72% видео новости костромская область
8 2 1.72% волки в костромской области
9 2 1.72% день города кострома 9 августа
10 2 1.72% день любви семьи и верности ромашка устанавлена
11 2 1.72% джип покер
12 2 1.72% дтп в Костроме 1 июля Кострома Иваново
13 2 1.72% ловля леща в волгореченске костромской обл
14 2 1.72% новости
15 2 1.72% помощь в г.кострома беженцам с украины
16 2 1.72% снежевичка
17 2 1.72% солигалич открытие памятника 28 июля
18 2 1.72% фестиваль нашествие 2014
19 1 0.86% 13 летние спортивные игры костромской облас-
20 1 0.86% 13 летние спортывные игры на призы губернат-

Top 15 of 3804 Total User Agents
# Hits User Agent
1 206438 19.04% Mozilla/5.0 (compatible; SputnikBot/2.3; +http://corp.sputnik.ru/webmaster)
2 161690 14.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 83400 7.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 43106 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 34757 3.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
6 25276 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; AntiVirusPro/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 23463 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 22693 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79 Safari/535.11
9 21609 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Fast/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
10 15568 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.1.0 +http://www.public.ru)
11 15513 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
12 15335 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
13 13622 1.26% BitrixCloud Monitoring/1.0
14 12843 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.7 Safari/534.34
15 11777 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.5; en-us) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Mobile Safari/525.20.1

Usage by Country for July 2014

Top 30 of 93 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 426528 39.34% 417445 40.52% 9075305 24.86% Unresolved/Unknown
2 377881 34.85% 344878 33.48% 14442188 39.56% Commercial (com)
3 179730 16.58% 175262 17.01% 10643213 29.15% Russian Federation
4 50021 4.61% 44141 4.28% 1111777 3.05% Network (net)
5 32270 2.98% 32170 3.12% 843592 2.31% Germany
6 3242 0.30% 3109 0.30% 133499 0.37% Ukraine
7 1853 0.17% 1705 0.17% 31925 0.09% European Union
8 1592 0.15% 1577 0.15% 6793 0.02% Canada
9 1170 0.11% 1149 0.11% 10782 0.03% Sweden
10 1035 0.10% 1010 0.10% 13386 0.04% Non-Profit (org)
11 655 0.06% 624 0.06% 14791 0.04% Italy
12 601 0.06% 593 0.06% 9006 0.02% United States
13 515 0.05% 509 0.05% 9761 0.03% Poland
14 412 0.04% 300 0.03% 17799 0.05% Kazakhstan
15 411 0.04% 407 0.04% 1766 0.00% Educational (edu)
16 361 0.03% 272 0.03% 13794 0.04% Address Routing (arpa)
17 354 0.03% 343 0.03% 2756 0.01% United Kingdom
18 327 0.03% 321 0.03% 2426 0.01% Switzerland
19 289 0.03% 283 0.03% 1754 0.00% Iceland
20 288 0.03% 285 0.03% 1264 0.00% Luxembourg
21 283 0.03% 227 0.02% 8016 0.02% Estonia
22 276 0.03% 276 0.03% 9518 0.03% Gibraltar
23 272 0.03% 264 0.03% 9425 0.03% Soviet Union
24 253 0.02% 171 0.02% 6460 0.02% Romania
25 235 0.02% 234 0.02% 5741 0.02% Generic Business (biz)
26 234 0.02% 232 0.02% 957 0.00% Tonga
27 223 0.02% 205 0.02% 20070 0.05% China
28 220 0.02% 191 0.02% 2652 0.01% Netherlands
29 219 0.02% 218 0.02% 1057 0.00% France
30 211 0.02% 204 0.02% 6220 0.02% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.21