Usage Statistics for smi44.ru

Summary Period: June 2014
Generated 01-Jul-2014 03:58 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2014
Total Hits 902068
Total Files 837514
Total Pages 886901
Total Visits 91052
Total KBytes 28815181
Total Unique Sites 22409
Total Unique URLs 139442
Total Unique Referrers 5845
Total Unique User Agents 4386
. Avg Max
Hits per Hour 1252 4618
Hits per Day 30068 56776
Files per Day 27917 55328
Pages per Day 29563 56307
Sites per Day 746 2388
Visits per Day 3035 4278
KBytes per Day 960506 2396923
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.84% 837514
Code 206 - Partial Content 0.04% 403
Code 301 - Moved Permanently 0.25% 2288
Code 302 - Found 0.19% 1752
Code 304 - Not Modified 2.94% 26490
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 3.72% 33535
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 85

Daily usage for June 2014

Daily Statistics for June 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 45623 5.06% 41900 5.00% 45339 5.11% 2656 2.92% 1089 4.86% 962051 3.34%
2 35883 3.98% 29554 3.53% 35464 4.00% 3354 3.68% 1575 7.03% 886828 3.08%
3 32468 3.60% 25221 3.01% 32030 3.61% 3763 4.13% 1816 8.10% 878666 3.05%
4 29343 3.25% 23651 2.82% 28962 3.27% 3362 3.69% 1569 7.00% 827293 2.87%
5 27163 3.01% 24943 2.98% 26753 3.02% 3662 4.02% 1780 7.94% 868440 3.01%
6 42419 4.70% 41007 4.90% 41715 4.70% 3836 4.21% 2036 9.09% 946516 3.28%
7 20066 2.22% 18089 2.16% 19746 2.23% 2835 3.11% 1315 5.87% 774407 2.69%
8 32114 3.56% 30010 3.58% 31812 3.59% 2463 2.71% 991 4.42% 2396923 8.32%
9 26494 2.94% 24885 2.97% 26044 2.94% 3418 3.75% 1758 7.85% 863842 3.00%
10 30442 3.37% 29224 3.49% 30061 3.39% 3121 3.43% 1407 6.28% 873554 3.03%
11 39660 4.40% 37779 4.51% 39310 4.43% 2945 3.23% 1244 5.55% 1034319 3.59%
12 24941 2.76% 23172 2.77% 24678 2.78% 2652 2.91% 1131 5.05% 831133 2.88%
13 39981 4.43% 38399 4.58% 39718 4.48% 2444 2.68% 1000 4.46% 928047 3.22%
14 5488 0.61% 5125 0.61% 5428 0.61% 378 0.42% 234 1.04% 149540 0.52%
15 42406 4.70% 41394 4.94% 42144 4.75% 2705 2.97% 1431 6.39% 946863 3.29%
16 56776 6.29% 55328 6.61% 56307 6.35% 3495 3.84% 1626 7.26% 1237232 4.29%
17 40982 4.54% 39152 4.67% 40232 4.54% 3231 3.55% 1412 6.30% 1101099 3.82%
18 41043 4.55% 39376 4.70% 40248 4.54% 4278 4.70% 2388 10.66% 1100529 3.82%
19 28549 3.16% 26605 3.18% 27857 3.14% 3580 3.93% 1708 7.62% 1048670 3.64%
20 25009 2.77% 23013 2.75% 24230 2.73% 3323 3.65% 1639 7.31% 979343 3.40%
21 3291 0.36% 3052 0.36% 3190 0.36% 432 0.47% 294 1.31% 157406 0.55%
22 17709 1.96% 16453 1.96% 17185 1.94% 2404 2.64% 1042 4.65% 772969 2.68%
23 28100 3.12% 26644 3.18% 27330 3.08% 3992 4.38% 1907 8.51% 1074204 3.73%
24 28580 3.17% 26499 3.16% 27665 3.12% 3770 4.14% 1643 7.33% 1072912 3.72%
25 26159 2.90% 24234 2.89% 25488 2.87% 3110 3.42% 1269 5.66% 1026503 3.56%
26 27656 3.07% 26199 3.13% 26924 3.04% 3460 3.80% 1578 7.04% 1084164 3.76%
27 28863 3.20% 27176 3.24% 28067 3.16% 3826 4.20% 1911 8.53% 1073984 3.73%
28 25667 2.85% 23557 2.81% 25053 2.82% 3359 3.69% 1650 7.36% 977477 3.39%
29 21520 2.39% 19956 2.38% 20967 2.36% 2701 2.97% 1204 5.37% 941904 3.27%
30 27673 3.07% 25917 3.09% 26954 3.04% 3341 3.67% 1645 7.34% 998362 3.46%

Hourly usage for June 2014

Hourly Statistics for June 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1063 31898 3.54% 990 29711 3.55% 1048 31450 3.55% 34878 1046354 3.63%
1 1051 31537 3.50% 964 28926 3.45% 1032 30982 3.49% 33463 1003887 3.48%
2 983 29515 3.27% 913 27411 3.27% 969 29096 3.28% 35556 1066694 3.70%
3 781 23442 2.60% 720 21600 2.58% 769 23099 2.60% 30063 901890 3.13%
4 833 25016 2.77% 767 23023 2.75% 815 24451 2.76% 31664 949924 3.30%
5 768 23042 2.55% 699 20989 2.51% 756 22703 2.56% 31964 958934 3.33%
6 858 25745 2.85% 787 23616 2.82% 845 25370 2.86% 33112 993371 3.45%
7 837 25131 2.79% 753 22615 2.70% 816 24492 2.76% 31178 935335 3.25%
8 999 29997 3.33% 915 27465 3.28% 982 29470 3.32% 34985 1049542 3.64%
9 1215 36473 4.04% 1114 33430 3.99% 1196 35894 4.05% 37239 1117185 3.88%
10 1473 44194 4.90% 1360 40813 4.87% 1442 43285 4.88% 42541 1276242 4.43%
11 1349 40478 4.49% 1250 37524 4.48% 1328 39848 4.49% 38700 1160995 4.03%
12 1429 42871 4.75% 1333 40006 4.78% 1406 42183 4.76% 41429 1242871 4.31%
13 1526 45780 5.08% 1411 42331 5.05% 1494 44832 5.05% 42881 1286443 4.46%
14 1805 54152 6.00% 1703 51096 6.10% 1775 53272 6.01% 69484 2084508 7.23%
15 1690 50702 5.62% 1595 47856 5.71% 1665 49969 5.63% 68078 2042334 7.09%
16 1680 50405 5.59% 1567 47020 5.61% 1650 49511 5.58% 48551 1456536 5.05%
17 1546 46398 5.14% 1450 43519 5.20% 1521 45645 5.15% 41760 1252796 4.35%
18 1515 45476 5.04% 1423 42712 5.10% 1496 44886 5.06% 40470 1214091 4.21%
19 1406 42201 4.68% 1310 39305 4.69% 1381 41457 4.67% 38641 1159228 4.02%
20 1398 41967 4.65% 1297 38929 4.65% 1380 41412 4.67% 40206 1206191 4.19%
21 1236 37094 4.11% 1152 34562 4.13% 1218 36561 4.12% 37259 1117761 3.88%
22 1401 42042 4.66% 1306 39208 4.68% 1376 41295 4.66% 40443 1213288 4.21%
23 1217 36512 4.05% 1128 33847 4.04% 1191 35738 4.03% 35959 1078779 3.74%

Top 30 of 139442 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 180883 20.05% 477865 1.66% /bitrix/tools/captcha.php
2 14791 1.64% 308534 1.07% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
3 9801 1.09% 131755 0.46% /news/
4 7768 0.86% 30134 0.10% /news/tourism/
5 7572 0.84% 47 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
6 7301 0.81% 47237 0.16% /news/governance/
7 6347 0.70% 43778 0.15% /news/society/
8 5716 0.63% 34681 0.12% /news/sport/
9 5678 0.63% 33673 0.12% /news/education/
10 5170 0.57% 34692 0.12% /news/health/
11 4536 0.50% 543603 1.89% /stats/usage_201406.html
12 4144 0.46% 121 0.00% /bitrix/tools/autosave.php
13 3681 0.41% 3704936 12.86% /sitemap_000.xml
14 3353 0.37% 1164 0.00% /sitemap_index.xml
15 2924 0.32% 23373 0.08% /bitrix/admin/get_start_menu.php
16 2762 0.31% 22471 0.08% /bitrix/admin/
17 2534 0.28% 55918 0.19% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
18 2471 0.27% 388878 1.35% /
19 2456 0.27% 319026 1.11% /stats/usage_201404.html
20 2305 0.26% 25764 0.09% /news/agriculture/
21 2244 0.25% 72275 0.25% /bitrix/admin/iblock_list_admin.php
22 1749 0.19% 19229 0.07% /search/
23 1587 0.18% 1312 0.00% /bitrix/admin/fileman_manage_snippets.php
24 1252 0.14% 10689 0.04% /news/municipal/10-letnyaya-devochka-utonula-kogda-mama-uchila-ee-plavat/
25 1191 0.13% 34496 0.12% /galery/
26 1182 0.13% 19560 0.07% /video/
27 1171 0.13% 13566 0.05% /news/sport/boi-bez-pravil-bitva-na-volge-v-kostrome-27-iyunya/
28 1156 0.13% 19897 0.07% /experts/
29 899 0.10% 8173 0.03% /experts/50-tys-ga-budet-predostavleno-kitayskim-investoram-dlya-vyrashchivaniya-selkhozproduktsii-/50-tys-ga-budet-predostavleno-kitayskim-investoram-dlya-vyrashchivaniya-selkhozproduktsii-/50-tys-ga-budet-predostavleno-kitayskim-investoram-dlya-vyrashchivaniya-selkhozproduktsii-/nuzhno-sozdavat-motivatsiyu-dlya-obshchestvennoy-aktivnosti/nikakie-zakalivayushchie-i-predosteregayushchie-mery-ne-zashchityat-vashikh-detey-ot-opasnykh-infekts/nikakie-zakalivayushchie-i-predosteregayushchie-mery-ne-zashchityat
30 872 0.10% 7936 0.03% /experts/50-tys-ga-budet-predostavleno-kitayskim-investoram-dlya-vyrashchivaniya-selkhozproduktsii-/50-tys-ga-budet-predostavleno-kitayskim-investoram-dlya-vyrashchivaniya-selkhozproduktsii-/50-tys-ga-budet-predostavleno-kitayskim-investoram-dlya-vyrashchivaniya-selkhozproduktsii-/nuzhno-sozdavat-motivatsiyu-dlya-obshchestvennoy-aktivnosti/smysl-razvivat-sotsialnoe-predprinimatelstvo-est-kak-raz-v-nebolshikh-gorodkakh-gde-mnogo-tvorcheski/nikakie-zakalivayushchie-i-predosteregayushchie-mery-ne-zashchityat-

Top 10 of 139442 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3681 0.41% 3704936 12.86% /sitemap_000.xml
2 4536 0.50% 543603 1.89% /stats/usage_201406.html
3 180883 20.05% 477865 1.66% /bitrix/tools/captcha.php
4 2471 0.27% 388878 1.35% /
5 2456 0.27% 319026 1.11% /stats/usage_201404.html
6 14791 1.64% 308534 1.07% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
7 9801 1.09% 131755 0.46% /news/
8 2244 0.25% 72275 0.25% /bitrix/admin/iblock_list_admin.php
9 784 0.09% 63682 0.22% /rss/
10 2534 0.28% 55918 0.19% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/

Top 10 of 3390 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 180883 20.05% 6225 13.96% /bitrix/tools/captcha.php
2 14791 1.64% 6147 13.79% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
3 1252 0.14% 1049 2.35% /news/municipal/10-letnyaya-devochka-utonula-kogda-mama-uchila-ee-plavat/
4 2534 0.28% 874 1.96% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
5 9801 1.09% 810 1.82% /news/
6 1171 0.13% 777 1.74% /news/sport/boi-bez-pravil-bitva-na-volge-v-kostrome-27-iyunya/
7 2471 0.27% 678 1.52% /
8 818 0.09% 649 1.46% /news/municipal/v-svyazi-s-planovymi-rabotami-24-iyunya-v-tsentralnoy-chasti-goroda-i-p-uchkhoz-budet-otklyucheno-kh/
9 805 0.09% 496 1.11% /news/sport/chempionat-po-boyam-bez-pravil-bitva-na-volge-prokhodit-v-kostrome/
10 789 0.09% 477 1.07% /news/stuff/v-blizhayshie-sutki-v-kostromskoy-oblasti-ozhidayutsya-grozy-usilenie-vetra-nochyu-vozmozhny-zamoroz/

Top 10 of 2951 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 180883 20.05% 30028 57.92% /bitrix/tools/captcha.php
2 14791 1.64% 4198 8.10% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
3 7572 0.84% 1669 3.22% /bitrix/tools/public_session.php
4 2534 0.28% 864 1.67% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
5 2471 0.27% 595 1.15% /
6 9801 1.09% 423 0.82% /news/
7 784 0.09% 215 0.41% /rss/
8 801 0.09% 204 0.39% /anonce/vx-mezhdunarodnyy-yuvelirnyy-festival-zolotoe-koltso-rossii/
9 4536 0.50% 199 0.38% /stats/usage_201406.html
10 726 0.08% 197 0.38% /news/education/svyshe-600-videokamer-v-kabinetakh-dlya-provedeniya-ege-ustanovil-rostelekom-v-kostromskoy-oblasti/

Top 30 of 22409 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 107992 11.97% 107794 12.87% 1010061 3.51% 78 0.09% spider-5-255-253-152.yandex.com
2 86654 9.61% 86471 10.32% 807299 2.80% 55 0.06% spider-37-140-141-33.yandex.com
3 30441 3.37% 17187 2.05% 158119 0.55% 10 0.01% crawl-66-249-78-241.googlebot.com
4 22431 2.49% 20815 2.49% 224577 0.78% 83 0.09% 188.254.53.86
5 16167 1.79% 16167 1.93% 570185 1.98% 70 0.08% newstorage1.yandex.ru
6 13485 1.49% 6466 0.77% 259997 0.90% 44 0.05% ec2-54-209-96-151.compute-1.amazonaws.com
7 11935 1.32% 11930 1.42% 108276 0.38% 25 0.03% crawl-66-249-78-73.googlebot.com
8 11364 1.26% 11347 1.35% 440912 1.53% 304 0.33% 195.210.189.34
9 8536 0.95% 6970 0.83% 261045 0.91% 60 0.07% 194.146.113.254
10 7022 0.78% 7022 0.84% 284719 0.99% 134 0.15% nebula3.yandex.ru
11 6951 0.77% 6951 0.83% 1579136 5.48% 1 0.00% windpro.webair.com
12 6876 0.76% 6661 0.80% 264133 0.92% 206 0.23% static.88-198-167-96.clients.your-server.de
13 6607 0.73% 6607 0.79% 244991 0.85% 124 0.14% newstorage3.yandex.ru
14 6428 0.71% 6426 0.77% 258847 0.90% 112 0.12% nebula1.yandex.ru
15 6347 0.70% 6346 0.76% 809540 2.81% 55 0.06% 78.84.141.1
16 6310 0.70% 6297 0.75% 1447288 5.02% 11 0.01% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
17 6302 0.70% 6300 0.75% 57869 0.20% 440 0.48% 138.91.54.146
18 6154 0.68% 6143 0.73% 1411706 4.90% 17 0.02% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
19 6148 0.68% 5597 0.67% 78838 0.27% 103 0.11% access-46-42-4-164.kmtn.ru
20 4272 0.47% 4272 0.51% 38176 0.13% 391 0.43% 46.28.16.249
21 4054 0.45% 4054 0.48% 32646 0.11% 53 0.06% crawler1.pressindex.ru
22 3952 0.44% 3952 0.47% 35482 0.12% 382 0.42% 46.28.16.247
23 3906 0.43% 3906 0.47% 31461 0.11% 64 0.07% www.crawler6.pressindex.ru
24 3673 0.41% 3568 0.43% 19979 0.07% 87 0.10% du-116-205.sv-en.ru
25 3635 0.40% 2968 0.35% 110985 0.39% 24 0.03% 194.146.113.213
26 3171 0.35% 1585 0.19% 255454 0.89% 440 0.48% cassini.timeweb.ru
27 2295 0.25% 2295 0.27% 17481 0.06% 16 0.02% 172.147.21.46.inferno.name
28 2253 0.25% 2158 0.26% 24093 0.08% 16 0.02% access-46-42-17-173.kmtn.ru
29 2199 0.24% 2191 0.26% 85312 0.30% 328 0.36% p133-131.scana.net.ua
30 2180 0.24% 1259 0.15% 12863 0.04% 4 0.00% crawl-66-249-64-194.googlebot.com

Top 10 of 22409 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6951 0.77% 6951 0.83% 1579136 5.48% 1 0.00% windpro.webair.com
2 6310 0.70% 6297 0.75% 1447288 5.02% 11 0.01% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 6154 0.68% 6143 0.73% 1411706 4.90% 17 0.02% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
4 107992 11.97% 107794 12.87% 1010061 3.51% 78 0.09% spider-5-255-253-152.yandex.com
5 6347 0.70% 6346 0.76% 809540 2.81% 55 0.06% 78.84.141.1
6 86654 9.61% 86471 10.32% 807299 2.80% 55 0.06% spider-37-140-141-33.yandex.com
7 16167 1.79% 16167 1.93% 570185 1.98% 70 0.08% newstorage1.yandex.ru
8 11364 1.26% 11347 1.35% 440912 1.53% 304 0.33% 195.210.189.34
9 779 0.09% 779 0.09% 358335 1.24% 57 0.06% fetcher9-5.p.mail.ru
10 775 0.09% 775 0.09% 355303 1.23% 61 0.07% fetcher9-4.p.mail.ru

Top 30 of 5845 Total Referrers
# Hits Referrer
1 550646 61.04% - (Direct Request)
2 83972 9.31% http://smi44.ru/
3 35316 3.92% http://smi44.ru/news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
4 10920 1.21% http://news.yandex.ru/yandsearch
5 10815 1.20% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php
6 9076 1.01% http://yandex.ru/clck/jsredir
7 8267 0.92% http://smi44.ru/news/
8 6951 0.77% http://www.strippers-society.com/
9 4984 0.55% http://www.smi44.ru/news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
10 3588 0.40% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_list_admin.php
11 3142 0.35% http://smi44.ru/news/governance/aleksey-anokhin-poprosil-osvobodit-ego-ot-dolzhnosti-pervogo-zamestitelya-gubernatora-kostromskoy-ob/
12 2998 0.33% http://smi44.ru/rss/
13 2867 0.32% http://smi44.ru/search/
14 2798 0.31% http://www.smi44.ru/rss/
15 2692 0.30% http://smi44.ru/news/governance/v-likvidatsii-pozhara-v-zhilom-dome-v-kostrome-zadeystvovany-65-chelovek/
16 2671 0.30% http://smi44.ru/news/municipal/10-letnyaya-devochka-utonula-kogda-mama-uchila-ee-plavat/
17 2630 0.29% http://smi44.ru/news/stuff/krupnoe-dtp-v-kostromskom-rayone-uneslo-zhizni-dvukh-chelovek/
18 2412 0.27% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_10897dbff97a6a82e2dffa5d6b5de918.css
19 2338 0.26% http://smi44.ru/news/sport/boi-bez-pravil-bitva-na-volge-v-kostrome-27-iyunya/
20 2262 0.25% http://smi44.ru/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+chosen+nickname+
21 2060 0.23% http://yandex.ru/yandsearch
22 1936 0.21% http://smi44.ru/galery/
23 1893 0.21% http://smi44.ru/news/municipal/
24 1725 0.19% http://smi44.ru/news/municipal/v-svyazi-s-planovymi-rabotami-24-iyunya-v-tsentralnoy-chasti-goroda-i-p-uchkhoz-budet-otklyucheno-kh/
25 1672 0.19% https://www.google.ru
26 1642 0.18% http://www.yandex.ru
27 1637 0.18% https://www.google.ru/
28 1627 0.18% http://smi44.ru/news/sport/chempionat-po-boyam-bez-pravil-bitva-na-volge-prokhodit-v-kostrome/
29 1529 0.17% http://smi44.ru/video/
30 1481 0.16% http://smi44.ru/news/municipal/pri-tushenii-pozhara-na-rechnom-proezde-v-kostrome-rasprostraneniya-ognya-na-sosedniy-zhiloy-dom-uda/

Top 20 of 100 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 6.20% http://smi44.ru/
2 4 3.10% битва на волге
3 4 3.10% бои без правил кострома
4 3 2.33% installerex crunchbase
5 3 2.33% installerex review
6 3 2.33% сайт сми44
7 2 1.55% smi 44 ru
8 2 1.55% ветхое жилье в галиче костромской обл
9 2 1.55% казачий смотр кострома
10 2 1.55% кострома двухлетний ребёнок выпал из окна
11 2 1.55% новости костромской области
12 2 1.55% пожар в костроме 3 июня
13 2 1.55% регистрация авто в костроме график работы
14 2 1.55% фестиваль цветов в следово
15 2 1.55% фото 18 трофеи 18 фото 18
16 2 1.55% эфир телеканала русь 11 июня 2014 кострома соревнования профмастерства
17 1 0.78% %d0%91%d0%b8%d1%82%d0%b2%d1%8b %d0%bd%d0%b0 %d0%92%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b5
18 1 0.78% 20 июня новости в костроме
19 1 0.78% 28 день города волгореченска
20 1 0.78% 44 тв кострома

Top 15 of 4386 Total User Agents
# Hits User Agent
1 191993 21.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 64991 7.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 41223 4.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 26866 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 23529 2.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
6 21279 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79 Safari/535.11
7 18793 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Fast/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
8 14583 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; SputnikBot/2.3; +http://corp.sputnik.ru/webmaster)
9 12856 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
10 12464 1.38% BitrixCloud Monitoring/1.0
11 12285 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.1.0 +http://www.public.ru)
12 8352 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36
13 8224 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; InterfaxScanBot/1.0; http://scan-interfax.ru)
14 8062 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
15 7950 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0

Usage by Country for June 2014

Top 30 of 78 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 368001 40.80% 336733 40.21% 7986982 27.72% Commercial (com)
2 248376 27.53% 234811 28.04% 6841273 23.74% Unresolved/Unknown
3 216126 23.96% 203373 24.28% 12137859 42.12% Russian Federation
4 36255 4.02% 30827 3.68% 993736 3.45% Network (net)
5 12989 1.44% 12734 1.52% 456316 1.58% Germany
6 3751 0.42% 3651 0.44% 193865 0.67% Ukraine
7 2645 0.29% 2337 0.28% 40811 0.14% European Union
8 2342 0.26% 2342 0.28% 17839 0.06% Individual (name)
9 1959 0.22% 1936 0.23% 9188 0.03% Canada
10 1115 0.12% 1090 0.13% 10310 0.04% Non-Profit (org)
11 836 0.09% 814 0.10% 6278 0.02% Sweden
12 635 0.07% 624 0.07% 3572 0.01% Tonga
13 602 0.07% 525 0.06% 16620 0.06% Romania
14 588 0.07% 588 0.07% 7980 0.03% Brazil
15 380 0.04% 375 0.04% 6430 0.02% United Kingdom
16 358 0.04% 352 0.04% 2695 0.01% Educational (edu)
17 338 0.04% 312 0.04% 3035 0.01% Netherlands
18 331 0.04% 297 0.04% 9042 0.03% Poland
19 317 0.04% 309 0.04% 2656 0.01% United States
20 303 0.03% 293 0.03% 2000 0.01% France
21 299 0.03% 297 0.04% 1169 0.00% Luxembourg
22 287 0.03% 208 0.02% 7457 0.03% Italy
23 270 0.03% 269 0.03% 1317 0.00% Switzerland
24 245 0.03% 245 0.03% 5847 0.02% Generic Business (biz)
25 216 0.02% 215 0.03% 144 0.00% Taiwan
26 208 0.02% 199 0.02% 2402 0.01% Finland
27 200 0.02% 199 0.02% 713 0.00% Catalan Community (cat)
28 182 0.02% 178 0.02% 6564 0.02% Professional (pro)
29 159 0.02% 135 0.02% 1285 0.00% Kazakhstan
30 155 0.02% 132 0.02% 1214 0.00% Address Routing (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.21