Usage Statistics for smi44.ru

Summary Period: May 2014
Generated 01-Jun-2014 03:56 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2014
Total Hits 796580
Total Files 660429
Total Pages 787601
Total Visits 77528
Total KBytes 21763262
Total Unique Sites 20645
Total Unique URLs 78935
Total Unique Referrers 7195
Total Unique User Agents 4429
. Avg Max
Hits per Hour 1070 9351
Hits per Day 25696 46403
Files per Day 21304 43597
Pages per Day 25406 46165
Sites per Day 665 1986
Visits per Day 2500 3504
KBytes per Day 702041 1068687
Hits by Response Code
Code 200 - OK 82.91% 660429
Code 206 - Partial Content 0.02% 193
Code 301 - Moved Permanently 0.24% 1902
Code 302 - Found 0.23% 1809
Code 304 - Not Modified 2.85% 22680
Code 403 - Forbidden 0.00% 4
Code 404 - Not Found 13.73% 109406
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 157

Daily usage for May 2014

Daily Statistics for May 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 21735 2.73% 15927 2.41% 21289 2.70% 2314 2.98% 1105 5.35% 661372 3.04%
2 23044 2.89% 16376 2.48% 22313 2.83% 2307 2.98% 1146 5.55% 703685 3.23%
3 2894 0.36% 1988 0.30% 2716 0.34% 310 0.40% 221 1.07% 121346 0.56%
4 21188 2.66% 15783 2.39% 20501 2.60% 2131 2.75% 1148 5.56% 772174 3.55%
5 30762 3.86% 24561 3.72% 30463 3.87% 3092 3.99% 1660 8.04% 693891 3.19%
6 24867 3.12% 20514 3.11% 24637 3.13% 2664 3.44% 1338 6.48% 655558 3.01%
7 24669 3.10% 20659 3.13% 24485 3.11% 2447 3.16% 1175 5.69% 635385 2.92%
8 25346 3.18% 19967 3.02% 25135 3.19% 2780 3.59% 1470 7.12% 623237 2.86%
9 28449 3.57% 22267 3.37% 28271 3.59% 3012 3.89% 1733 8.39% 643283 2.96%
10 2974 0.37% 2569 0.39% 2961 0.38% 301 0.39% 230 1.11% 90901 0.42%
11 17404 2.18% 14878 2.25% 17323 2.20% 1690 2.18% 772 3.74% 458526 2.11%
12 22707 2.85% 19162 2.90% 22535 2.86% 2487 3.21% 1162 5.63% 604524 2.78%
13 23872 3.00% 19850 3.01% 23674 3.01% 2400 3.10% 1169 5.66% 582556 2.68%
14 22899 2.87% 19329 2.93% 22733 2.89% 2159 2.78% 1052 5.10% 586545 2.70%
15 24475 3.07% 20348 3.08% 24277 3.08% 2378 3.07% 1249 6.05% 671825 3.09%
16 24068 3.02% 19484 2.95% 23846 3.03% 2559 3.30% 1276 6.18% 653611 3.00%
17 22675 2.85% 18972 2.87% 22521 2.86% 2067 2.67% 968 4.69% 646775 2.97%
18 21493 2.70% 18111 2.74% 21315 2.71% 1962 2.53% 903 4.37% 636541 2.92%
19 31914 4.01% 24011 3.64% 31490 4.00% 3504 4.52% 1986 9.62% 795760 3.66%
20 26510 3.33% 21907 3.32% 26141 3.32% 2909 3.75% 1436 6.96% 774697 3.56%
21 28535 3.58% 23625 3.58% 28140 3.57% 3109 4.01% 1524 7.38% 832079 3.82%
22 44355 5.57% 38430 5.82% 43879 5.57% 3279 4.23% 1707 8.27% 1068687 4.91%
23 30240 3.80% 25450 3.85% 29895 3.80% 3199 4.13% 1513 7.33% 839141 3.86%
24 28441 3.57% 24890 3.77% 28171 3.58% 2617 3.38% 1146 5.55% 777534 3.57%
25 28879 3.63% 24916 3.77% 28619 3.63% 2599 3.35% 1215 5.89% 786266 3.61%
26 37619 4.72% 31217 4.73% 37233 4.73% 3480 4.49% 1800 8.72% 889813 4.09%
27 28724 3.61% 24326 3.68% 28350 3.60% 3061 3.95% 1363 6.60% 873880 4.02%
28 26614 3.34% 22268 3.37% 26303 3.34% 3048 3.93% 1318 6.38% 976275 4.49%
29 30063 3.77% 26175 3.96% 29749 3.78% 3001 3.87% 1266 6.13% 918242 4.22%
30 22762 2.86% 18872 2.86% 22471 2.85% 2938 3.79% 1217 5.89% 787734 3.62%
31 46403 5.83% 43597 6.60% 46165 5.86% 2564 3.31% 960 4.65% 1001416 4.60%

Hourly usage for May 2014

Hourly Statistics for May 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 892 27656 3.47% 761 23606 3.57% 883 27374 3.48% 26694 827503 3.80%
1 801 24841 3.12% 697 21615 3.27% 793 24596 3.12% 25406 787593 3.62%
2 827 25649 3.22% 740 22950 3.48% 819 25398 3.22% 26935 834972 3.84%
3 951 29496 3.70% 872 27045 4.10% 943 29253 3.71% 28136 872220 4.01%
4 754 23376 2.93% 673 20879 3.16% 744 23090 2.93% 25780 799188 3.67%
5 749 23239 2.92% 667 20677 3.13% 741 22996 2.92% 24732 766690 3.52%
6 789 24461 3.07% 690 21394 3.24% 781 24214 3.07% 25140 779343 3.58%
7 799 24783 3.11% 679 21073 3.19% 789 24483 3.11% 24497 759402 3.49%
8 1063 32980 4.14% 867 26897 4.07% 1048 32510 4.13% 29113 902494 4.15%
9 1286 39871 5.01% 1027 31838 4.82% 1269 39351 5.00% 31173 966351 4.44%
10 1261 39115 4.91% 995 30860 4.67% 1245 38625 4.90% 30986 960570 4.41%
11 1283 39802 5.00% 1028 31886 4.83% 1266 39251 4.98% 31554 978187 4.49%
12 1225 37984 4.77% 1006 31188 4.72% 1209 37489 4.76% 32799 1016767 4.67%
13 1127 34964 4.39% 927 28753 4.35% 1113 34532 4.38% 30014 930428 4.28%
14 1381 42814 5.37% 1153 35752 5.41% 1366 42375 5.38% 35600 1103591 5.07%
15 1340 41545 5.22% 1105 34256 5.19% 1325 41104 5.22% 33073 1025252 4.71%
16 1255 38923 4.89% 1028 31880 4.83% 1241 38471 4.88% 32794 1016620 4.67%
17 1155 35805 4.49% 947 29362 4.45% 1142 35404 4.50% 30248 937683 4.31%
18 1120 34736 4.36% 912 28296 4.28% 1108 34349 4.36% 28966 897955 4.13%
19 1113 34524 4.33% 899 27880 4.22% 1101 34139 4.33% 28850 894350 4.11%
20 1081 33534 4.21% 865 26833 4.06% 1068 33136 4.21% 29117 902623 4.15%
21 1221 37876 4.75% 969 30066 4.55% 1208 37471 4.76% 29948 928403 4.27%
22 1159 35947 4.51% 926 28728 4.35% 1148 35604 4.52% 32477 1006782 4.63%
23 1053 32659 4.10% 861 26715 4.05% 1044 32386 4.11% 28010 868295 3.99%

Top 30 of 78935 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 148521 18.64% 392453 1.80% /bitrix/tools/captcha.php
2 69908 8.78% 9588914 44.06% /
3 33743 4.24% 2172657 9.98% /rss/
4 23326 2.93% 769781 3.54% /rss2/
5 17045 2.14% 380818 1.75% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
6 9441 1.19% 46614 0.21% /news/tourism/
7 8026 1.01% 57405 0.26% /news/society/
8 6949 0.87% 45130 0.21% /news/education/
9 6884 0.86% 46039 0.21% /news/sport/
10 6672 0.84% 40 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
11 6304 0.79% 44002 0.20% /news/health/
12 5718 0.72% 55213 0.25% /news/municipal/
13 4603 0.58% 139 0.00% /bitrix/tools/autosave.php
14 3697 0.46% 35052 0.16% /news/agriculture/
15 2825 0.35% 21712 0.10% /bitrix/admin/get_start_menu.php
16 2571 0.32% 31722 0.15% /news/
17 2337 0.29% 73422 0.34% /bitrix/admin/iblock_list_admin.php
18 1910 0.24% 1923465 8.84% /sitemap_000.xml
19 1776 0.22% 41712 0.19% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
20 1724 0.22% 70202 0.32% /bitrix/admin/iblock_element_edit.php
21 1424 0.18% 14597 0.07% /news/society/buvlyanin-ivan-nechaev-pogibshiy-pri-ispolnenii-sluzhebnogo-dolga-na-severnom-kavkaze-pokhoronen-na-/
22 1188 0.15% 17736 0.08% /experts/
23 1186 0.15% 389256 1.79% /_fonts/pfdintextcondpromedium.eot
24 1130 0.14% 27015 0.12% /galery/
25 1046 0.13% 15954 0.07% /video/
26 1001 0.13% 22209 0.10% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
27 917 0.12% 9383 0.04% /search/
28 893 0.11% 83750 0.38% /rss/mnplt.php
29 865 0.11% 9932 0.05% /news/culture/premera-televizionnogo-filma-besy-kotoryy-vladimir-khotinenko-snimal-v-kostrome-sostoitsya-25-maya/
30 818 0.10% 5545 0.03% /news/governance/

Top 10 of 78935 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 69908 8.78% 9588914 44.06% /
2 33743 4.24% 2172657 9.98% /rss/
3 1910 0.24% 1923465 8.84% /sitemap_000.xml
4 23326 2.93% 769781 3.54% /rss2/
5 148521 18.64% 392453 1.80% /bitrix/tools/captcha.php
6 1186 0.15% 389256 1.79% /_fonts/pfdintextcondpromedium.eot
7 17045 2.14% 380818 1.75% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
8 1 0.00% 127972 0.59% /smi44.sql
9 893 0.11% 83750 0.38% /rss/mnplt.php
10 2337 0.29% 73422 0.34% /bitrix/admin/iblock_list_admin.php

Top 10 of 3210 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 69908 8.78% 16516 27.00% /
2 33743 4.24% 7551 12.35% /rss/
3 17045 2.14% 7002 11.45% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
4 148521 18.64% 3277 5.36% /bitrix/tools/captcha.php
5 1424 0.18% 989 1.62% /news/society/buvlyanin-ivan-nechaev-pogibshiy-pri-ispolnenii-sluzhebnogo-dolga-na-severnom-kavkaze-pokhoronen-na-/
6 1776 0.22% 661 1.08% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
7 865 0.11% 629 1.03% /news/culture/premera-televizionnogo-filma-besy-kotoryy-vladimir-khotinenko-snimal-v-kostrome-sostoitsya-25-maya/
8 23326 2.93% 526 0.86% /rss2/
9 615 0.08% 519 0.85% /news/municipal/26-letniy-kostromich-obyavlennyy-rozysk-nayden-v-lesu-v-sudislavskom-rayone/
10 735 0.09% 478 0.78% /news/society/v-kostrome-prostyatsya-s-telezhurnalistom-evgeniem-alifkhanovym-v-pyatnitsu-23-maya/

Top 10 of 2757 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 69908 8.78% 15803 30.45% /
2 148521 18.64% 8653 16.68% /bitrix/tools/captcha.php
3 33743 4.24% 7963 15.35% /rss/
4 17045 2.14% 4321 8.33% /news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
5 6672 0.84% 1503 2.90% /bitrix/tools/public_session.php
6 1776 0.22% 652 1.26% /news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
7 893 0.11% 513 0.99% /rss/mnplt.php
8 1001 0.13% 424 0.82% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
9 711 0.09% 263 0.51% /experts/50-tys-ga-budet-predostavleno/
10 3697 0.46% 240 0.46% /news/agriculture/

Top 30 of 20645 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 38803 4.87% 38488 5.83% 373990 1.72% 50 0.06% spider-5-255-253-152.yandex.com
2 34883 4.38% 20054 3.04% 195260 0.90% 14 0.02% crawl-66-249-78-241.googlebot.com
3 28870 3.62% 28846 4.37% 265660 1.22% 25 0.03% spider-37-140-141-33.yandex.com
4 23383 2.94% 19620 2.97% 222687 1.02% 136 0.18% 188.254.53.86
5 17994 2.26% 17778 2.69% 189741 0.87% 93 0.12% spider-37-140-141-4.yandex.com
6 12401 1.56% 12388 1.88% 179137 0.82% 10 0.01% static.176.92.76.144.clients.your-server.de
7 8797 1.10% 8669 1.31% 81408 0.37% 56 0.07% crawl-66-249-78-73.googlebot.com
8 8661 1.09% 8661 1.31% 356043 1.64% 111 0.14% newstorage1.yandex.ru
9 8402 1.05% 8402 1.27% 348681 1.60% 130 0.17% nebula3.yandex.ru
10 8238 1.03% 8238 1.25% 342415 1.57% 118 0.15% nebula1.yandex.ru
11 7948 1.00% 7948 1.20% 334060 1.53% 125 0.16% newstorage3.yandex.ru
12 6881 0.86% 6872 1.04% 1562875 7.18% 12 0.02% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
13 6234 0.78% 5089 0.77% 132284 0.61% 177 0.23% www.crawler6.pressindex.ru
14 6232 0.78% 6218 0.94% 56553 0.26% 423 0.55% 138.91.54.146
15 6049 0.76% 6045 0.92% 1368258 6.29% 24 0.03% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
16 5504 0.69% 5504 0.83% 714950 3.29% 5 0.01% 81.198.0.57
17 5195 0.65% 3439 0.52% 46053 0.21% 141 0.18% access-46-42-4-164.kmtn.ru
18 4932 0.62% 4932 0.75% 186293 0.86% 81 0.10% dev-nind02.yandex.ru
19 4785 0.60% 4745 0.72% 45695 0.21% 421 0.54% 46.28.16.249
20 4695 0.59% 3934 0.60% 24943 0.11% 83 0.11% du-116-205.sv-en.ru
21 4615 0.58% 4615 0.70% 178819 0.82% 60 0.08% dev-nind03.yandex.ru
22 4452 0.56% 4392 0.67% 42490 0.20% 378 0.49% 46.28.16.247
23 4449 0.56% 3497 0.53% 104153 0.48% 210 0.27% www.crawler2.pressindex.ru
24 4440 0.56% 4425 0.67% 71198 0.33% 11 0.01% kepler5.opoint.com
25 4219 0.53% 3775 0.57% 65593 0.30% 205 0.26% crawler7.pressindex.ru
26 4150 0.52% 3408 0.52% 28426 0.13% 130 0.17% crawler1.pressindex.ru
27 3999 0.50% 3999 0.61% 157941 0.73% 31 0.04% dev-nind01.yandex.ru
28 3635 0.46% 3269 0.49% 55556 0.26% 218 0.28% crawler5.pressindex.ru
29 3290 0.41% 3290 0.50% 26392 0.12% 149 0.19% crawler9.pressindex.ru
30 3148 0.40% 1999 0.30% 18294 0.08% 49 0.06% crawl-66-249-66-137.googlebot.com

Top 10 of 20645 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6881 0.86% 6872 1.04% 1562875 7.18% 12 0.02% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 6049 0.76% 6045 0.92% 1368258 6.29% 24 0.03% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
3 5504 0.69% 5504 0.83% 714950 3.29% 5 0.01% 81.198.0.57
4 38803 4.87% 38488 5.83% 373990 1.72% 50 0.06% spider-5-255-253-152.yandex.com
5 8661 1.09% 8661 1.31% 356043 1.64% 111 0.14% newstorage1.yandex.ru
6 8402 1.05% 8402 1.27% 348681 1.60% 130 0.17% nebula3.yandex.ru
7 8238 1.03% 8238 1.25% 342415 1.57% 118 0.15% nebula1.yandex.ru
8 7948 1.00% 7948 1.20% 334060 1.53% 125 0.16% newstorage3.yandex.ru
9 948 0.12% 931 0.14% 289023 1.33% 398 0.51% fetcher7.mail.ru
10 28870 3.62% 28846 4.37% 265660 1.22% 25 0.03% spider-37-140-141-33.yandex.com

Top 30 of 7195 Total Referrers
# Hits Referrer
1 388940 48.83% - (Direct Request)
2 65392 8.21% http://smi44.ru/
3 34091 4.28% http://smi44.ru/news/sport/kostromskie-fakelonostsy-ob-uchastii-v-estafete-olimpiyskogo-ognya/
4 12179 1.53% http://www.yandex.ru
5 11785 1.48% https://www.google.ru
6 10765 1.35% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php
7 8764 1.10% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_10897dbff97a6a82e2dffa5d6b5de918.css
8 7766 0.97% http://yandex.ru/clck/jsredir
9 7698 0.97% http://smi44.ru/news/
10 6889 0.86% http://news.yandex.ru/yandsearch
11 5952 0.75% http://www.google.com/
12 5568 0.70% http://smi44.ru/news/society/9-maya-v-kostrome-proydet-parad-pobediteley-i-patrioticheskiy-festival-golos-pobedy/
13 5523 0.69% http://smi44.ru/news/society/buvlyanin-ivan-nechaev-pogibshiy-pri-ispolnenii-sluzhebnogo-dolga-na-severnom-kavkaze-pokhoronen-na-/
14 4078 0.51% http://smi44.ru/news/stuff/dva-sereznykh-dtp-v-eti-vykhodnye-v-krasnoselskom-rayone-troe-pogibshikh/
15 3920 0.49% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_list_admin.php
16 3845 0.48% http://smi44.ru/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+chosen+nickname+
17 3538 0.44% http://www.smi44.ru/news/society/komissiya-proverila-sostoyanie-pechnogo-otopleniya-v-zhilykh-domakh-v-kostromskom-rayone-/
18 3519 0.44% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_903d607e812dd11b7269cff238523502.css
19 3298 0.41% http://smi44.ru/news/culture/premera-televizionnogo-filma-besy-kotoryy-vladimir-khotinenko-snimal-v-kostrome-sostoitsya-25-maya/
20 2908 0.37% http://smi44.ru/rss/
21 2817 0.35% http://smi44.ru/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++result:+chosen+nickname+
22 2759 0.35% http://www.smi44.ru/rss/
23 2645 0.33% http://smi44.ru/news/municipal/26-letniy-kostromich-obyavlennyy-rozysk-nayden-v-lesu-v-sudislavskom-rayone/
24 2637 0.33% http://smi44.ru/news/society/v-kostrome-prostyatsya-s-telezhurnalistom-evgeniem-alifkhanovym-v-pyatnitsu-23-maya/
25 2234 0.28% http://yandex.ru/yandsearch
26 1913 0.24% http://smi44.ru/anonce/programma-noch-muzeev-2014-/
27 1913 0.24% http://smi44.ru/news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
28 1885 0.24% https://www.google.ru/
29 1806 0.23% http://smi44.ru/news/municipal/lokalizovan-krupnyy-pozhar-na-ul-lnyanaya/
30 1723 0.22% http://smi44.ru/search/

Top 20 of 172 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 2.68% новости о ДТП красносельского района 18 мая
2 5 2.23% новости кострома
3 4 1.79% новости о ДТП красносельском районе 18 мая
4 4 1.79% парад в костроме 9 мая
5 3 1.34% 9 мая кострома
6 3 1.34% smi 44 ru
7 3 1.34% дтп в красносельском районе костромской области 18 мая
8 3 1.34% программа ветхое жилье костроме
9 3 1.34% рукопашный бой кострома 2014
10 2 0.89% 9 мая 2014 кострома
11 2 0.89% installerex official website
12 2 0.89% аварии в красносельском районе костромской области
13 2 0.89% бесы премьера
14 2 0.89% во сколько будет парад в городе костроме 9 мая 2014 года
15 2 0.89% во сколько в костроме начнётся парад
16 2 0.89% во сколько парад 9 мая в костроме
17 2 0.89% выставка современного искусства в костроме
18 2 0.89% где снимали бесы
19 2 0.89% дтп в красносельском районе
20 2 0.89% задержание наркоманов в нерехте

Top 15 of 4429 Total User Agents
# Hits User Agent
1 85016 10.67% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 60397 7.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 48182 6.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 40521 5.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 25124 3.15% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008121622 Fedora/3.0.5-1.fc10 Firefox/3.0.5
6 18915 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; SputnikBot/2.3)
7 17497 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
8 12930 1.62% BitrixCloud Monitoring/1.0
9 12413 1.56% 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows NT 5.2)'
10 9785 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
11 9237 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; InterfaxScanBot/1.0; http://scan-interfax.ru)
12 8788 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Fast/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
13 7278 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
14 6944 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.142 Safari/535.19
15 6935 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0

Usage by Country for May 2014

Top 30 of 76 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 250180 31.41% 193147 29.25% 8560886 39.34% Russian Federation
2 246233 30.91% 217057 32.87% 5208490 23.93% Commercial (com)
3 243280 30.54% 203951 30.88% 6375479 29.29% Unresolved/Unknown
4 27848 3.50% 19066 2.89% 900881 4.14% Network (net)
5 18355 2.30% 18094 2.74% 371672 1.71% Germany
6 3700 0.46% 3516 0.53% 191479 0.88% Ukraine
7 1201 0.15% 1194 0.18% 30692 0.14% China
8 1158 0.15% 1034 0.16% 23695 0.11% European Union
9 534 0.07% 522 0.08% 9556 0.04% Brazil
10 422 0.05% 332 0.05% 6646 0.03% Non-Profit (org)
11 299 0.04% 262 0.04% 9490 0.04% Netherlands
12 298 0.04% 246 0.04% 7927 0.04% Romania
13 289 0.04% 165 0.02% 2845 0.01% Kazakhstan
14 239 0.03% 139 0.02% 4135 0.02% Address Routing (arpa)
15 218 0.03% 209 0.03% 2942 0.01% Poland
16 190 0.02% 138 0.02% 1574 0.01% Moldova
17 177 0.02% 105 0.02% 2781 0.01% Soviet Union
18 144 0.02% 132 0.02% 5061 0.02% Mozambique
19 116 0.01% 69 0.01% 1633 0.01% Belarus
20 115 0.01% 115 0.02% 870 0.00% Individual (name)
21 113 0.01% 68 0.01% 794 0.00% Tuvalu
22 109 0.01% 88 0.01% 2203 0.01% United States
23 108 0.01% 61 0.01% 632 0.00% Estonia
24 88 0.01% 68 0.01% 2086 0.01% Generic Business (biz)
25 86 0.01% 76 0.01% 503 0.00% India
26 79 0.01% 50 0.01% 1690 0.01% Generic TLD (info)
27 71 0.01% 71 0.01% 16403 0.08% France
28 71 0.01% 59 0.01% 608 0.00% Sweden
29 70 0.01% 43 0.01% 1780 0.01% Spain
30 63 0.01% 59 0.01% 989 0.00% Finland


Generated by Webalizer Version 2.21