Usage Statistics for smi44.ru

Summary Period: February 2014
Generated 01-Mar-2014 03:54 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2014
Total Hits 449885
Total Files 354528
Total Pages 448246
Total Visits 48736
Total KBytes 9514543
Total Unique Sites 18182
Total Unique URLs 6777
Total Unique Referrers 4283
Total Unique User Agents 3476
. Avg Max
Hits per Hour 669 8966
Hits per Day 16067 29085
Files per Day 12661 25326
Pages per Day 16008 29066
Sites per Day 649 1335
Visits per Day 1740 2208
KBytes per Day 339805 452949
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.80% 354528
Code 206 - Partial Content 0.00% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 360
Code 302 - Found 0.45% 2011
Code 304 - Not Modified 1.06% 4762
Code 403 - Forbidden 0.00% 5
Code 404 - Not Found 19.58% 88101
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 116

Daily usage for February 2014

Daily Statistics for February 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10664 2.37% 8752 2.47% 10570 2.36% 1243 2.55% 716 3.94% 232740 2.45%
2 13181 2.93% 9724 2.74% 12984 2.90% 1789 3.67% 1183 6.51% 255995 2.69%
3 16195 3.60% 11677 3.29% 15924 3.55% 1841 3.78% 1159 6.37% 338869 3.56%
4 15589 3.47% 11918 3.36% 15384 3.43% 1811 3.72% 1102 6.06% 345296 3.63%
5 15653 3.48% 12065 3.40% 15452 3.45% 1954 4.01% 1107 6.09% 358620 3.77%
6 16893 3.75% 13287 3.75% 16687 3.72% 1929 3.96% 1144 6.29% 390462 4.10%
7 20252 4.50% 16464 4.64% 20142 4.49% 1855 3.81% 1133 6.23% 433706 4.56%
8 12350 2.75% 9852 2.78% 12335 2.75% 1402 2.88% 904 4.97% 259113 2.72%
9 10669 2.37% 8624 2.43% 10650 2.38% 1311 2.69% 741 4.08% 229723 2.41%
10 13961 3.10% 10357 2.92% 13946 3.11% 1881 3.86% 1099 6.04% 286567 3.01%
11 17173 3.82% 12822 3.62% 17162 3.83% 2144 4.40% 1335 7.34% 306197 3.22%
12 16403 3.65% 12780 3.60% 16383 3.65% 2038 4.18% 1119 6.15% 316148 3.32%
13 18026 4.01% 13813 3.90% 18008 4.02% 2052 4.21% 1202 6.61% 350435 3.68%
14 20629 4.59% 16109 4.54% 20610 4.60% 2139 4.39% 1318 7.25% 393354 4.13%
15 1936 0.43% 1679 0.47% 1934 0.43% 173 0.35% 134 0.74% 41333 0.43%
16 11078 2.46% 9348 2.64% 11064 2.47% 1360 2.79% 721 3.97% 235372 2.47%
17 18204 4.05% 13795 3.89% 18185 4.06% 2208 4.53% 1312 7.22% 353598 3.72%
18 29085 6.46% 25326 7.14% 29066 6.48% 2046 4.20% 1160 6.38% 379273 3.99%
19 17474 3.88% 13768 3.88% 17459 3.89% 2051 4.21% 1183 6.51% 372128 3.91%
20 19465 4.33% 15269 4.31% 19449 4.34% 1969 4.04% 1128 6.20% 393831 4.14%
21 18960 4.21% 15858 4.47% 18938 4.22% 1734 3.56% 1029 5.66% 452949 4.76%
22 14373 3.19% 12536 3.54% 14345 3.20% 1411 2.90% 747 4.11% 331076 3.48%
23 13315 2.96% 11201 3.16% 13300 2.97% 1422 2.92% 714 3.93% 313294 3.29%
24 16944 3.77% 13406 3.78% 16932 3.78% 1777 3.65% 1078 5.93% 404994 4.26%
25 16229 3.61% 12410 3.50% 16212 3.62% 1926 3.95% 1097 6.03% 418817 4.40%
26 17563 3.90% 13742 3.88% 17546 3.91% 1973 4.05% 1237 6.80% 424949 4.47%
27 18851 4.19% 13301 3.75% 18826 4.20% 1849 3.79% 1143 6.29% 445235 4.68%
28 18770 4.17% 14645 4.13% 18753 4.18% 2013 4.13% 1249 6.87% 450471 4.73%

Hourly usage for February 2014

Hourly Statistics for February 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 592 16599 3.69% 464 13006 3.67% 591 16561 3.69% 13327 373153 3.92%
1 499 13990 3.11% 436 12229 3.45% 498 13957 3.11% 11453 320689 3.37%
2 451 12648 2.81% 420 11760 3.32% 451 12639 2.82% 10908 305418 3.21%
3 418 11704 2.60% 394 11050 3.12% 417 11695 2.61% 9544 267219 2.81%
4 393 11028 2.45% 367 10289 2.90% 392 10999 2.45% 9456 264754 2.78%
5 390 10939 2.43% 368 10325 2.91% 389 10906 2.43% 9967 279064 2.93%
6 426 11935 2.65% 392 10985 3.10% 424 11895 2.65% 10624 297478 3.13%
7 460 12905 2.87% 408 11438 3.23% 458 12830 2.86% 11409 319456 3.36%
8 591 16572 3.68% 468 13131 3.70% 587 16457 3.67% 12714 355989 3.74%
9 678 19002 4.22% 509 14275 4.03% 674 18886 4.21% 13869 388325 4.08%
10 783 21948 4.88% 572 16022 4.52% 779 21828 4.87% 16789 470096 4.94%
11 833 23341 5.19% 604 16917 4.77% 830 23247 5.19% 17368 486294 5.11%
12 798 22357 4.97% 598 16764 4.73% 795 22262 4.97% 17659 494466 5.20%
13 838 23481 5.22% 606 16983 4.79% 833 23344 5.21% 18334 513356 5.40%
14 874 24494 5.44% 665 18646 5.26% 871 24405 5.44% 19148 536138 5.63%
15 880 24666 5.48% 660 18491 5.22% 878 24596 5.49% 18563 519768 5.46%
16 863 24191 5.38% 633 17736 5.00% 860 24083 5.37% 18251 511031 5.37%
17 830 23267 5.17% 636 17815 5.02% 827 23171 5.17% 19124 535472 5.63%
18 726 20355 4.52% 544 15249 4.30% 724 20292 4.53% 15429 432016 4.54%
19 997 27930 6.21% 831 23279 6.57% 995 27871 6.22% 14225 398287 4.19%
20 790 22136 4.92% 601 16834 4.75% 787 22049 4.92% 13421 375784 3.95%
21 682 19099 4.25% 495 13861 3.91% 679 19039 4.25% 12629 353601 3.72%
22 681 19075 4.24% 521 14593 4.12% 679 19037 4.25% 13444 376438 3.96%
23 579 16223 3.61% 458 12850 3.62% 578 16197 3.61% 12152 340252 3.58%

Top 30 of 6777 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 37432 8.32% 4012054 42.17% /
2 26215 5.83% 1181754 12.42% /rss/
3 17065 3.79% 524494 5.51% /rss2/
4 11801 2.62% 11433 0.12% /bitrix/admin/
5 9256 2.06% 74931 0.79% /news/governance/
6 8762 1.95% 126915 1.33% /news/
7 8661 1.93% 67885 0.71% /news/tourism/
8 8099 1.80% 64609 0.68% /news/society/
9 7863 1.75% 61737 0.65% /news/sport/
10 7657 1.70% 60582 0.64% /news/culture/
11 7553 1.68% 61273 0.64% /news/economy/
12 7404 1.65% 40 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
13 7170 1.59% 58685 0.62% /news/education/
14 6800 1.51% 53625 0.56% /news/health/
15 6126 1.36% 47525 0.50% /news/agriculture/
16 4479 1.00% 127 0.00% /bitrix/tools/autosave.php
17 4319 0.96% 61328 0.64% /news/municipal/
18 2773 0.62% 45700 0.48% /bitrix/admin/get_start_menu.php
19 2004 0.45% 117992 1.24% /bitrix/admin/iblock_list_admin.php
20 1300 0.29% 90587 0.95% /bitrix/admin/iblock_element_edit.php
21 1202 0.27% 1198 0.01% /bitrix/admin/fileman_manage_snippets.php
22 877 0.19% 10047 0.11% /news/tourism/olimpiyskaya-fantaziya-iz-galicha-stala-pobeditelem-konkursa-ledovykh-skulptur-kostroma-zimnyaya-ska/
23 812 0.18% 17033 0.18% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
24 796 0.18% 13148 0.14% /search/
25 795 0.18% 14302 0.15% /fraternity/news/
26 784 0.17% 15535 0.16% /galery/
27 748 0.17% 12894 0.14% /video/
28 739 0.16% 113197 1.19% /_fonts/pfdintextcondpromedium.woff
29 726 0.16% 13194 0.14% /experts/
30 681 0.15% 6466 0.07% /news/municipal/iz-za-avarii-bez-teplosnabzheniya-ostalis-zhiteli-35-domov-v-kostrome/

Top 10 of 6777 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 37432 8.32% 4012054 42.17% /
2 26215 5.83% 1181754 12.42% /rss/
3 17065 3.79% 524494 5.51% /rss2/
4 195 0.04% 169139 1.78% /sitemap_000.xml
5 434 0.10% 147750 1.55% /_fonts/pfdintextcondpromedium.eot
6 8762 1.95% 126915 1.33% /news/
7 2004 0.45% 117992 1.24% /bitrix/admin/iblock_list_admin.php
8 739 0.16% 113197 1.19% /_fonts/pfdintextcondpromedium.woff
9 1300 0.29% 90587 0.95% /bitrix/admin/iblock_element_edit.php
10 9256 2.06% 74931 0.79% /news/governance/

Top 10 of 4745 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26215 5.83% 6004 13.21% /rss/
2 37432 8.32% 5685 12.51% /
3 877 0.19% 555 1.22% /news/tourism/olimpiyskaya-fantaziya-iz-galicha-stala-pobeditelem-konkursa-ledovykh-skulptur-kostroma-zimnyaya-ska/
4 681 0.15% 536 1.18% /news/municipal/iz-za-avarii-bez-teplosnabzheniya-ostalis-zhiteli-35-domov-v-kostrome/
5 8762 1.95% 476 1.05% /news/
6 812 0.18% 376 0.83% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
7 4319 0.96% 343 0.75% /news/municipal/
8 446 0.10% 317 0.70% /news/municipal/politsiya-razyskivaet-voditelya-sbivshego-nasmert-rebenka/
9 429 0.10% 268 0.59% /anonce/shirokaya-maslenitsa-v-kostrome/
10 726 0.16% 268 0.59% /experts/

Top 10 of 4395 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26215 5.83% 5877 19.25% /rss/
2 37432 8.32% 4957 16.23% /
3 7404 1.65% 1296 4.24% /bitrix/tools/public_session.php
4 8762 1.95% 558 1.83% /news/
5 4319 0.96% 475 1.56% /news/municipal/
6 812 0.18% 370 1.21% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
7 497 0.11% 236 0.77% /news/governance/galichskoe-ozero-/
8 364 0.08% 216 0.71% /rss/mnplt.php
9 212 0.05% 195 0.64% /news/culture/kostromskoy-dramaticheskiy-teatr-im-a-n-ostrovskogo-prinimaet-pozdravleniya-/
10 492 0.11% 155 0.51% /experts/gosudarstvo-ot-kapremonta-ne-ustranyaetsya/

Top 30 of 18182 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 25758 5.73% 24601 6.94% 260593 2.74% 121 0.25% spider-37-140-141-4.yandex.com
2 20703 4.60% 20500 5.78% 190681 2.00% 31 0.06% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
3 18305 4.07% 14909 4.21% 362729 3.81% 86 0.18% 188.254.53.86
4 16200 3.60% 16199 4.57% 517439 5.44% 7 0.01% newstorage1.yandex.ru
5 10766 2.39% 10761 3.04% 2063 0.02% 1 0.00% natpool-01.iconnect.net.ua
6 9837 2.19% 9834 2.77% 75725 0.80% 150 0.31% www.crawler2.pressindex.ru
7 8109 1.80% 8099 2.28% 64008 0.67% 77 0.16% crawler1.pressindex.ru
8 8079 1.80% 8077 2.28% 62402 0.66% 49 0.10% www.crawler6.pressindex.ru
9 7463 1.66% 7463 2.11% 58475 0.61% 54 0.11% crawler7.pressindex.ru
10 6720 1.49% 6710 1.89% 64174 0.67% 79 0.16% crawl-66-249-66-121.googlebot.com
11 6486 1.44% 4929 1.39% 76458 0.80% 135 0.28% 109.239.228.69
12 6384 1.42% 6384 1.80% 59825 0.63% 241 0.49% 46.28.16.249
13 6174 1.37% 6174 1.74% 100273 1.05% 3 0.01% 109.239.228.41
14 5893 1.31% 5571 1.57% 77460 0.81% 21 0.04% access-46-42-17-173.kmtn.ru
15 5828 1.30% 5828 1.64% 54911 0.58% 242 0.50% 46.28.16.247
16 5828 1.30% 5828 1.64% 197477 2.08% 16 0.03% newstorage3.yandex.ru
17 5816 1.29% 5815 1.64% 214509 2.25% 5 0.01% nebula1.yandex.ru
18 5706 1.27% 5706 1.61% 217247 2.28% 5 0.01% nebula3.yandex.ru
19 5017 1.12% 5015 1.41% 1056715 11.11% 39 0.08% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 4930 1.10% 4930 1.39% 90538 0.95% 2 0.00% 109.239.228.44
21 4743 1.05% 4733 1.34% 37438 0.39% 109 0.22% crawler5.pressindex.ru
22 4691 1.04% 4689 1.32% 989780 10.40% 50 0.10% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
23 4059 0.90% 4059 1.14% 57503 0.60% 2 0.00% 109.239.228.71
24 3604 0.80% 3604 1.02% 57361 0.60% 2 0.00% 109.239.228.46
25 2907 0.65% 2907 0.82% 175142 1.84% 329 0.68% 195.210.189.34
26 2679 0.60% 2583 0.73% 25442 0.27% 12 0.02% crawl-66-249-73-63.googlebot.com
27 2669 0.59% 933 0.26% 22511 0.24% 137 0.28% access-46-42-4-164.kmtn.ru
28 2517 0.56% 1712 0.48% 16271 0.17% 77 0.16% du-116-205.sv-en.ru
29 2423 0.54% 2423 0.68% 95413 1.00% 459 0.94% ru.geosnews.com
30 2106 0.47% 2106 0.59% 69335 0.73% 12 0.02% dev-nind01.yandex.ru

Top 10 of 18182 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5017 1.12% 5015 1.41% 1056715 11.11% 39 0.08% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 4691 1.04% 4689 1.32% 989780 10.40% 50 0.10% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
3 16200 3.60% 16199 4.57% 517439 5.44% 7 0.01% newstorage1.yandex.ru
4 18305 4.07% 14909 4.21% 362729 3.81% 86 0.18% 188.254.53.86
5 25758 5.73% 24601 6.94% 260593 2.74% 121 0.25% spider-37-140-141-4.yandex.com
6 5706 1.27% 5706 1.61% 217247 2.28% 5 0.01% nebula3.yandex.ru
7 5816 1.29% 5815 1.64% 214509 2.25% 5 0.01% nebula1.yandex.ru
8 1139 0.25% 1139 0.32% 197657 2.08% 85 0.17% cl7-w.ht-systems.ru
9 5828 1.30% 5828 1.64% 197477 2.08% 16 0.03% newstorage3.yandex.ru
10 20703 4.60% 20500 5.78% 190681 2.00% 31 0.06% crawl-66-249-66-137.googlebot.com

Top 30 of 4283 Total Referrers
# Hits Referrer
1 236637 52.60% - (Direct Request)
2 25420 5.65% http://www.google.com/
3 11880 2.64% http://smi44.ru/bitrix/admin/index.php
4 10010 2.23% http://smi44.ru/
5 8619 1.92% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php
6 6811 1.51% http://news.yandex.ru/yandsearch
7 6700 1.49% http://yandex.ru/clck/jsredir
8 6488 1.44% http://www.yandex.ru
9 6353 1.41% https://www.google.ru
10 5195 1.15% http://smi44.ru/rss/
11 4345 0.97% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_32e03f22cf6e4ca5158169f33480bbc0.css
12 3979 0.88% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_b1bb02388c94b910d1c8b53429b2133d.css
13 3660 0.81% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_list_admin.php
14 3324 0.74% http://smi44.ru/news/
15 3101 0.69% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_82c30a303ab9b995c0222da84ccedb27.css
16 2523 0.56% http://www.smi44.ru/rss/
17 2511 0.56% http://merjamaa.ru/
18 1855 0.41% http://smi44.ru/news/tourism/olimpiyskaya-fantaziya-iz-galicha-stala-pobeditelem-konkursa-ledovykh-skulptur-kostroma-zimnyaya-ska/
19 1638 0.36% https://www.google.ru/
20 1619 0.36% http://smi44.ru/news/municipal/iz-za-avarii-bez-teplosnabzheniya-ostalis-zhiteli-35-domov-v-kostrome/
21 1526 0.34% http://yandex.ru/yandsearch
22 1295 0.29% http://smi44.ru/search/
23 1006 0.22% http://smi44.ru/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+chosen+nickname+
24 995 0.22% http://smi44.ru/bitrix/admin/fileman_file_edit.php
25 939 0.21% http://smi44.ru/news/governance/aleksandr-sokolov-naznachen-zamestitelem-gubernatora-kostromskoy-oblasti-po-vnutrenney-politike/
26 884 0.20% http://smi44.ru/news/municipal/politsiya-razyskivaet-voditelya-sbivshego-nasmert-rebenka/
27 844 0.19% http://smi44.ru/news/sport/lyzhnya-rossii-2014-v-kostrome/
28 840 0.19% http://smi44.ru/anonce/shirokaya-maslenitsa-v-kostrome/
29 778 0.17% http://smi44.ru/news/sport/dlya-uchastnikov-lyzhni-rossii-2014-v-kostrome-budut-organizovany-dopolnitelnye-avtobusnye-reysy-/
30 764 0.17% http://smi44.ru/news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/

Top 20 of 99 Total Search Strings
# Hits Search String
1 28 19.86% http://smi44.ru/
2 9 6.38% новости костромской области
3 3 2.13% день вывода войск из афганистана п.островское
4 2 1.42% Новости
5 2 1.42% Новости кострома
6 2 1.42% виктор Елманов женщина хр
7 2 1.42% день вывода войск из афганистана
8 2 1.42% северная надежда 2014
9 1 0.71% 16 февраля в г.волгореченске какие были соревнования
10 1 0.71% 23 февраля парк победы кострома
11 1 0.71% smi 44
12 1 0.71% smi44.ru
13 1 0.71% varko
14 1 0.71% Инвестиционная привлекательность региона
15 1 0.71% КАКОВ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
16 1 0.71% Как стать занятой
17 1 0.71% Конкурс ледовых фигур в костроме
18 1 0.71% Корреспондент Костромских ведомостей
19 1 0.71% Кострома станция диагностики гибдд в 2014 какие изменения
20 1 0.71% Костромичи в сочи

Top 15 of 3476 Total User Agents
# Hits User Agent
1 38222 8.50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 34159 7.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 28513 6.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 27500 6.11% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008121622 Fedora/3.0.5-1.fc10 Firefox/3.0.5
5 23774 5.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 12212 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; InterfaxScanBot/1.0; http://scan-interfax.ru)
7 10773 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0 USA\\Miami Style
8 9923 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
9 9708 2.16% BitrixCloud Monitoring/1.0
10 7274 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.142 Safari/535.19
11 6465 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
12 6339 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
13 6200 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
14 6007 1.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
15 5707 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Usage by Country for February 2014

Top 30 of 61 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 177510 39.46% 127572 35.98% 3258653 34.25% Russian Federation
2 118683 26.38% 87065 24.56% 2329663 24.49% Unresolved/Unknown
3 116016 25.79% 112960 31.86% 3183888 33.46% Commercial (com)
4 17892 3.98% 8503 2.40% 460301 4.84% Network (net)
5 11749 2.61% 11589 3.27% 59501 0.63% Ukraine
6 4428 0.98% 4371 1.23% 133545 1.40% Germany
7 570 0.13% 557 0.16% 21044 0.22% China
8 353 0.08% 223 0.06% 11315 0.12% Belarus
9 247 0.05% 123 0.03% 2277 0.02% Tuvalu
10 212 0.05% 136 0.04% 5351 0.06% Lithuania
11 179 0.04% 143 0.04% 5661 0.06% Non-Profit (org)
12 159 0.04% 53 0.01% 1235 0.01% Kazakhstan
13 156 0.03% 148 0.04% 7282 0.08% Czech Republic
14 153 0.03% 146 0.04% 5229 0.05% Canada
15 152 0.03% 124 0.03% 2151 0.02% Netherlands
16 120 0.03% 37 0.01% 836 0.01% Address Routing (arpa)
17 115 0.03% 43 0.01% 1556 0.02% Generic TLD (info)
18 105 0.02% 62 0.02% 833 0.01% Finland
19 98 0.02% 66 0.02% 3118 0.03% Italy
20 91 0.02% 49 0.01% 961 0.01% Moldova
21 81 0.02% 41 0.01% 1781 0.02% Poland
22 65 0.01% 55 0.02% 570 0.01% Switzerland
23 64 0.01% 60 0.02% 3807 0.04% Generic Business (biz)
24 64 0.01% 54 0.02% 2126 0.02% Turkey
25 63 0.01% 37 0.01% 1587 0.02% Romania
26 62 0.01% 56 0.02% 1447 0.02% United Kingdom
27 57 0.01% 17 0.00% 354 0.00% Soviet Union
28 52 0.01% 13 0.00% 433 0.00% Estonia
29 38 0.01% 18 0.01% 291 0.00% Turks and Caicos Islands
30 35 0.01% 7 0.00% 117 0.00% Latvia


Generated by Webalizer Version 2.21