Usage Statistics for smi44.ru

Summary Period: January 2014
Generated 01-Feb-2014 03:54 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2014
Total Hits 427958
Total Files 339704
Total Pages 422814
Total Visits 46920
Total KBytes 9820322
Total Unique Sites 17947
Total Unique URLs 7519
Total Unique Referrers 3833
Total Unique User Agents 3320
. Avg Max
Hits per Hour 575 4790
Hits per Day 13805 21229
Files per Day 10958 17757
Pages per Day 13639 21030
Sites per Day 578 1300
Visits per Day 1513 2139
KBytes per Day 316785 456854
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.38% 339704
Code 206 - Partial Content 0.00% 10
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 351
Code 302 - Found 0.32% 1355
Code 304 - Not Modified 1.41% 6049
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.00% 7
Code 404 - Not Found 18.78% 80351
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 129

Daily usage for January 2014

Daily Statistics for January 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8406 1.96% 7572 2.23% 8365 1.98% 918 1.96% 471 2.62% 191253 1.95%
2 11304 2.64% 8522 2.51% 11140 2.63% 1311 2.79% 911 5.08% 245775 2.50%
3 10569 2.47% 8055 2.37% 10437 2.47% 1530 3.26% 972 5.42% 213780 2.18%
4 1294 0.30% 1074 0.32% 1280 0.30% 183 0.39% 142 0.79% 27307 0.28%
5 6865 1.60% 5721 1.68% 6776 1.60% 860 1.83% 485 2.70% 164109 1.67%
6 10281 2.40% 8182 2.41% 10157 2.40% 1220 2.60% 738 4.11% 204573 2.08%
7 9187 2.15% 7423 2.19% 9073 2.15% 1273 2.71% 700 3.90% 212397 2.16%
8 9733 2.27% 8144 2.40% 9635 2.28% 1243 2.65% 655 3.65% 234372 2.39%
9 13604 3.18% 10546 3.10% 13394 3.17% 1548 3.30% 986 5.49% 381594 3.89%
10 13789 3.22% 10385 3.06% 13612 3.22% 1672 3.56% 1089 6.07% 336375 3.43%
11 10981 2.57% 9707 2.86% 10911 2.58% 1091 2.33% 584 3.25% 232436 2.37%
12 9165 2.14% 7807 2.30% 9088 2.15% 1103 2.35% 574 3.20% 213819 2.18%
13 12666 2.96% 9396 2.77% 12463 2.95% 1803 3.84% 998 5.56% 295645 3.01%
14 13454 3.14% 10388 3.06% 13298 3.15% 1574 3.35% 981 5.47% 341034 3.47%
15 16306 3.81% 12570 3.70% 16116 3.81% 1747 3.72% 1141 6.36% 343410 3.50%
16 21229 4.96% 17757 5.23% 21030 4.97% 1701 3.63% 1030 5.74% 373224 3.80%
17 13617 3.18% 10804 3.18% 13450 3.18% 1676 3.57% 962 5.36% 357766 3.64%
18 11796 2.76% 9306 2.74% 11667 2.76% 1343 2.86% 808 4.50% 266573 2.71%
19 12386 2.89% 10231 3.01% 12260 2.90% 1290 2.75% 753 4.20% 290446 2.96%
20 16254 3.80% 13153 3.87% 16082 3.80% 1549 3.30% 968 5.39% 397696 4.05%
21 18683 4.37% 14401 4.24% 18426 4.36% 2030 4.33% 1286 7.17% 443268 4.51%
22 18211 4.26% 13646 4.02% 17941 4.24% 2040 4.35% 1300 7.24% 434965 4.43%
23 18570 4.34% 14395 4.24% 18322 4.33% 1857 3.96% 1218 6.79% 430030 4.38%
24 18408 4.30% 14510 4.27% 18187 4.30% 1847 3.94% 1202 6.70% 456854 4.65%
25 17123 4.00% 13913 4.10% 16954 4.01% 1700 3.62% 1113 6.20% 356872 3.63%
26 14109 3.30% 12041 3.54% 14002 3.31% 1291 2.75% 736 4.10% 308392 3.14%
27 17628 4.12% 13924 4.10% 17340 4.10% 1987 4.23% 1282 7.14% 444427 4.53%
28 18818 4.40% 14980 4.41% 18562 4.39% 2021 4.31% 1230 6.85% 434376 4.42%
29 17842 4.17% 14180 4.17% 17641 4.17% 2007 4.28% 1125 6.27% 396000 4.03%
30 18219 4.26% 14009 4.12% 18006 4.26% 2139 4.56% 1238 6.90% 387943 3.95%
31 17461 4.08% 12962 3.82% 17199 4.07% 1982 4.22% 1238 6.90% 403613 4.11%

Hourly usage for January 2014

Hourly Statistics for January 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 449 13932 3.26% 380 11782 3.47% 444 13792 3.26% 11484 355991 3.63%
1 414 12850 3.00% 366 11375 3.35% 412 12773 3.02% 9792 303550 3.09%
2 438 13594 3.18% 403 12519 3.69% 437 13568 3.21% 9911 307228 3.13%
3 360 11162 2.61% 338 10489 3.09% 359 11137 2.63% 8819 273393 2.78%
4 418 12973 3.03% 398 12347 3.63% 416 12905 3.05% 9607 297806 3.03%
5 368 11419 2.67% 348 10797 3.18% 367 11390 2.69% 9038 280167 2.85%
6 379 11757 2.75% 347 10757 3.17% 377 11710 2.77% 9272 287435 2.93%
7 457 14181 3.31% 402 12475 3.67% 454 14087 3.33% 10482 324957 3.31%
8 567 17595 4.11% 453 14072 4.14% 557 17286 4.09% 13878 430205 4.38%
9 595 18453 4.31% 456 14152 4.17% 584 18115 4.28% 13434 416469 4.24%
10 668 20722 4.84% 502 15586 4.59% 658 20418 4.83% 16166 501131 5.10%
11 667 20688 4.83% 508 15755 4.64% 657 20394 4.82% 16478 510827 5.20%
12 666 20658 4.83% 491 15239 4.49% 654 20294 4.80% 17242 534514 5.44%
13 697 21616 5.05% 516 16018 4.72% 687 21308 5.04% 16700 517708 5.27%
14 644 19988 4.67% 489 15188 4.47% 635 19689 4.66% 16837 521951 5.32%
15 689 21382 5.00% 506 15716 4.63% 678 21033 4.97% 16610 514902 5.24%
16 758 23522 5.50% 544 16864 4.96% 744 23074 5.46% 18561 575401 5.86%
17 668 20734 4.84% 505 15667 4.61% 659 20438 4.83% 15427 478230 4.87%
18 638 19806 4.63% 488 15130 4.45% 631 19586 4.63% 13825 428590 4.36%
19 622 19291 4.51% 464 14414 4.24% 615 19074 4.51% 12992 402762 4.10%
20 655 20317 4.75% 482 14948 4.40% 645 20015 4.73% 13300 412314 4.20%
21 615 19079 4.46% 449 13943 4.10% 607 18840 4.46% 12621 391261 3.98%
22 712 22087 5.16% 576 17863 5.26% 705 21881 5.18% 11861 367691 3.74%
23 650 20152 4.71% 535 16608 4.89% 645 20007 4.73% 12446 385840 3.93%

Top 30 of 7519 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 39740 9.29% 3738749 38.07% /
2 34035 7.95% 1343206 13.68% /rss/
3 24002 5.61% 675675 6.88% /rss2/
4 8688 2.03% 16813 0.17% /bitrix/admin/
5 8333 1.95% 61058 0.62% /news/governance/
6 7440 1.74% 69838 0.71% /news/
7 7280 1.70% 53473 0.54% /news/society/
8 6653 1.55% 48656 0.50% /news/sport/
9 6158 1.44% 45851 0.47% /news/economy/
10 6144 1.44% 45831 0.47% /news/education/
11 5956 1.39% 43349 0.44% /news/culture/
12 5591 1.31% 40755 0.42% /news/tourism/
13 5321 1.24% 39003 0.40% /news/agriculture/
14 5252 1.23% 39413 0.40% /news/health/
15 4488 1.05% 31 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
16 3147 0.74% 490025 4.99% /_fonts/pfdintextcondpromedium.woff
17 3085 0.72% 53 0.00% /bitrix/tools/autosave.php
18 2751 0.64% 38984 0.40% /news/municipal/
19 1469 0.34% 501577 5.11% /_fonts/pfdintextcondpromedium.eot
20 1415 0.33% 28067 0.29% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
21 1374 0.32% 217176 2.21% /bitrix/admin/iblock_list_admin.php
22 892 0.21% 9588 0.10% /news/governance/arestovan-nachalnik-otdela-politsii-g-sharya-kostromskoy-oblasti-/
23 848 0.20% 62737 0.64% /bitrix/admin/get_start_menu.php
24 781 0.18% 7189 0.07% /news/stuff/raspisanie-rozhdestvenskikh-bogosluzheniy-v-khramakh-kostromy/
25 779 0.18% 150150 1.53% /bitrix/admin/iblock_element_edit.php
26 751 0.18% 24138 0.25% /news/health/v-kostromskoy-oblasti-vse-zhiteli-podlezhashchie-obyazatelnoy-immunizatsii-privity-ot-grippa-/
27 695 0.16% 6340 0.06% /news/municipal/v-lobovom-stolknovenii-na-trasse-chukhloma-suday-v-kostromskoy-oblasti-pogibla-zhenshchina/
28 671 0.16% 6403 0.07% /news/culture/programma-novogodnikh-meropriyatiy-v-kostrome/
29 660 0.15% 1180 0.01% /bitrix/admin/fileman_manage_snippets.php
30 625 0.15% 7868 0.08% /galery/

Top 10 of 7519 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 39740 9.29% 3738749 38.07% /
2 34035 7.95% 1343206 13.68% /rss/
3 24002 5.61% 675675 6.88% /rss2/
4 1469 0.34% 501577 5.11% /_fonts/pfdintextcondpromedium.eot
5 3147 0.74% 490025 4.99% /_fonts/pfdintextcondpromedium.woff
6 1374 0.32% 217176 2.21% /bitrix/admin/iblock_list_admin.php
7 779 0.18% 150150 1.53% /bitrix/admin/iblock_element_edit.php
8 208 0.05% 145815 1.48% /sitemap_000.xml
9 7440 1.74% 69838 0.71% /news/
10 848 0.20% 62737 0.64% /bitrix/admin/get_start_menu.php

Top 10 of 4210 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 34035 7.95% 6715 14.85% /rss/
2 39740 9.29% 6205 13.73% /
3 892 0.21% 592 1.31% /news/governance/arestovan-nachalnik-otdela-politsii-g-sharya-kostromskoy-oblasti-/
4 1415 0.33% 589 1.30% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
5 695 0.16% 535 1.18% /news/municipal/v-lobovom-stolknovenii-na-trasse-chukhloma-suday-v-kostromskoy-oblasti-pogibla-zhenshchina/
6 781 0.18% 473 1.05% /news/stuff/raspisanie-rozhdestvenskikh-bogosluzheniy-v-khramakh-kostromy/
7 671 0.16% 463 1.02% /news/culture/programma-novogodnikh-meropriyatiy-v-kostrome/
8 605 0.14% 434 0.96% /news/stuff/tri-cheloveka-pogiblo-v-dtp-v-kostromskoy-oblasti/
9 8688 2.03% 429 0.95% /bitrix/admin/
10 464 0.11% 356 0.79% /news/stuff/na-predstoyashchey-nedele-v-vostochnykh-rayonakh-kostromskoy-oblasti-ozhidaetsya-anomalno-kholodnaya/

Top 10 of 3915 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 34035 7.95% 6665 22.22% /rss/
2 39740 9.29% 5550 18.50% /
3 4488 1.05% 1171 3.90% /bitrix/tools/public_session.php
4 1415 0.33% 585 1.95% /news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
5 8688 2.03% 431 1.44% /bitrix/admin/
6 7440 1.74% 423 1.41% /news/
7 2751 0.64% 387 1.29% /news/municipal/
8 605 0.14% 273 0.91% /news/stuff/tri-cheloveka-pogiblo-v-dtp-v-kostromskoy-oblasti/
9 469 0.11% 221 0.74% /news/governance/galichskoe-ozero-/
10 751 0.18% 208 0.69% /news/health/v-kostromskoy-oblasti-vse-zhiteli-podlezhashchie-obyazatelnoy-immunizatsii-privity-ot-grippa-/

Top 30 of 17947 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 24371 5.69% 24371 7.17% 685425 6.98% 9 0.02% newstorage1.yandex.ru
2 21341 4.99% 20798 6.12% 203712 2.07% 186 0.40% spider-37-140-141-4.yandex.com
3 9736 2.27% 7820 2.30% 555798 5.66% 67 0.14% 188.254.53.86
4 7085 1.66% 7085 2.09% 97895 1.00% 1 0.00% 109.239.228.50
5 6670 1.56% 6670 1.96% 47799 0.49% 28 0.06% crawler4.pressindex.ru
6 6414 1.50% 6414 1.89% 46000 0.47% 42 0.09% crawler3.pressindex.ru
7 6210 1.45% 6210 1.83% 44794 0.46% 125 0.27% crawler5.pressindex.ru
8 6087 1.42% 6084 1.79% 1543 0.02% 2 0.00% natpool-01.iconnect.net.ua
9 6072 1.42% 5964 1.76% 60170 0.61% 58 0.12% crawl-66-249-78-241.googlebot.com
10 5959 1.39% 5959 1.75% 85159 0.87% 4 0.01% 109.239.228.60
11 5763 1.35% 5763 1.70% 41693 0.42% 39 0.08% www.crawler6.pressindex.ru
12 5655 1.32% 5655 1.66% 194622 1.98% 2 0.00% nebula1.yandex.ru
13 5437 1.27% 5437 1.60% 1021515 10.40% 137 0.29% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
14 5412 1.26% 5412 1.59% 188947 1.92% 2 0.00% dev-nind01.yandex.ru
15 5170 1.21% 5167 1.52% 970958 9.89% 143 0.30% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
16 4886 1.14% 4886 1.44% 172022 1.75% 3 0.01% dev-nind03.yandex.ru
17 4754 1.11% 4754 1.40% 166556 1.70% 7 0.01% dev-nind02.yandex.ru
18 4391 1.03% 4391 1.29% 135803 1.38% 33 0.07% newstorage3.yandex.ru
19 4388 1.03% 4388 1.29% 61704 0.63% 2 0.00% 109.239.228.62
20 4344 1.02% 4335 1.28% 38612 0.39% 83 0.18% crawl-66-249-78-73.googlebot.com
21 4188 0.98% 4128 1.22% 39084 0.40% 29 0.06% crawl-66-249-73-63.googlebot.com
22 4177 0.98% 4177 1.23% 142903 1.46% 3 0.01% nebula3.yandex.ru
23 3945 0.92% 3945 1.16% 52651 0.54% 1 0.00% 109.239.228.67
24 3314 0.77% 3314 0.98% 23483 0.24% 10 0.02% crawler2.localdomain.ru
25 3243 0.76% 3241 0.95% 29201 0.30% 39 0.08% crawl-66-249-73-145.googlebot.com
26 3077 0.72% 3077 0.91% 43435 0.44% 1 0.00% 109.239.228.45
27 2960 0.69% 2960 0.87% 42647 0.43% 2 0.00% 109.239.228.55
28 2825 0.66% 2824 0.83% 20475 0.21% 17 0.04% www.crawler2.pressindex.ru
29 2727 0.64% 2727 0.80% 140871 1.43% 279 0.59% 195.210.189.34
30 2607 0.61% 2607 0.77% 104025 1.06% 432 0.92% ru.geosnews.com

Top 10 of 17947 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5437 1.27% 5437 1.60% 1021515 10.40% 137 0.29% ec2-54-217-243-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 5170 1.21% 5167 1.52% 970958 9.89% 143 0.30% ec2-23-23-142-128.compute-1.amazonaws.com
3 24371 5.69% 24371 7.17% 685425 6.98% 9 0.02% newstorage1.yandex.ru
4 9736 2.27% 7820 2.30% 555798 5.66% 67 0.14% 188.254.53.86
5 1341 0.31% 1341 0.39% 223033 2.27% 74 0.16% cl7-w.ht-systems.ru
6 21341 4.99% 20798 6.12% 203712 2.07% 186 0.40% spider-37-140-141-4.yandex.com
7 5655 1.32% 5655 1.66% 194622 1.98% 2 0.00% nebula1.yandex.ru
8 5412 1.26% 5412 1.59% 188947 1.92% 2 0.00% dev-nind01.yandex.ru
9 4886 1.14% 4886 1.44% 172022 1.75% 3 0.01% dev-nind03.yandex.ru
10 4754 1.11% 4754 1.40% 166556 1.70% 7 0.01% dev-nind02.yandex.ru

Top 30 of 3833 Total Referrers
# Hits Referrer
1 230854 53.94% - (Direct Request)
2 13635 3.19% http://www.yandex.ru
3 13632 3.19% https://www.google.ru
4 10111 2.36% http://smi44.ru/
5 9957 2.33% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_2dc598429c5c4088989331728c236efa.css
6 9711 2.27% http://news.yandex.ru/yandsearch
7 8917 2.08% http://www.google.com/
8 6118 1.43% smi44.ru/bitrix/admin/index.php
9 6004 1.40% http://smi44.ru/rss/
10 5741 1.34% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php
11 5598 1.31% http://yandex.ru/clck/jsredir
12 2900 0.68% http://www.smi44.ru/rss/
13 2235 0.52% http://smi44.ru/bitrix/admin/iblock_list_admin.php
14 2018 0.47% http://smi44.ru/news/governance/arestovan-nachalnik-otdela-politsii-g-sharya-kostromskoy-oblasti-/
15 1984 0.46% http://smi44.ru/news/
16 1806 0.42% http://smi44.ru/bitrix/admin/index.php
17 1791 0.42% http://smi44.ru/news/municipal/v-lobovom-stolknovenii-na-trasse-chukhloma-suday-v-kostromskoy-oblasti-pogibla-zhenshchina/
18 1585 0.37% http://smi44.ru/news/stuff/raspisanie-rozhdestvenskikh-bogosluzheniy-v-khramakh-kostromy/
19 1478 0.35% http://smi44.ru/news/culture/programma-novogodnikh-meropriyatiy-v-kostrome/
20 1463 0.34% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_24d8145b4be9f434c530c2c9b31514fd.css
21 1380 0.32% http://google.com
22 1355 0.32% http://smi44.ru/news/economy/razvitie-it-tekhnologiy-/
23 1240 0.29% https://www.google.ru/
24 1208 0.28% http://smi44.ru/news/health/v-kostrome-otkryt-regionalnyy-sosudistyy-tsentr/
25 1099 0.26% http://smi44.ru/news/governance/gubernator-sergey-sitnikov-vysoko-otsenil-raboty-po-stroitelstvu-novogo-zhilogo-kvartala-lyubavino-n/
26 1096 0.26% http://smi44.ru/news/governance/v-departament-apk-kostromskoy-oblasti-naznachen-novyy-rukovoditel/
27 1081 0.25% http://smi44.ru/news/municipal/kostromich-napal-na-politseyskuyu-mashinu/
28 1073 0.25% http://smi44.ru/news/governance/v-kostromskoy-oblasti-presechena-popytka-khishcheniya-3-kh-millionov-byudzhetnykh-sredstv/
29 966 0.23% http://smi44.ru/bitrix/cache/css/s1/smi44_without_main_news/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78/template_85d7b493036328463f84dc26af7cab78_82c30a303ab9b995c0222da84ccedb27.css
30 931 0.22% http://smi44.ru/news/stuff/na-predstoyashchey-nedele-v-vostochnykh-rayonakh-kostromskoy-oblasti-ozhidaetsya-anomalno-kholodnaya/

Top 20 of 90 Total Search Strings
# Hits Search String
1 35 25.00% http://smi44.ru/
2 3 2.14% авария судай чухлома
3 3 2.14% новости костромской области
4 3 2.14% стрельба в галиче сегодня
5 2 1.43% Программа соотеч кострома
6 2 1.43% авария костромская область шарьинский район верхне-спасское
7 2 1.43% дтп чухлома судай
8 2 1.43% монета нерехта
9 2 1.43% найти видио галич.строительство дома на ул.школьной
10 2 1.43% новости костромы русь
11 2 1.43% покатушкина гора кострома
12 2 1.43% при какой температуре занятия отменяются костромская область
13 2 1.43% сми44
14 2 1.43% стрельба в галиче
15 1 0.71% 29 января в антропово костромской области проишествия
16 1 0.71% smi44
17 1 0.71% smi44.ru
18 1 0.71% Выращивание огурцов в пробирке
19 1 0.71% ДТП 26 декабря 2013 в костромской области
20 1 0.71% Дтп чухлома судай

Top 15 of 3320 Total User Agents
# Hits User Agent
1 53839 12.58% Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 32720 7.65% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008121622 Fedora/3.0.5-1.fc10 Firefox/3.0.5
3 31113 7.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 19688 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 19067 4.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 16098 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
7 14809 3.46% Mozilla/5.0 (compatible; SputnikBot/2.2)
8 10607 2.48% BitrixCloud Monitoring/1.0
9 7601 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0 USA\\Miami Style
10 4728 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
11 4500 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
12 4075 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
13 3975 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
14 3944 0.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
15 3496 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Usage by Country for January 2014

Top 30 of 65 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 185741 43.40% 137811 40.57% 3864300 39.35% Russian Federation
2 112640 26.32% 84515 24.88% 2397874 24.42% Unresolved/Unknown
3 96793 22.62% 94288 27.76% 2897983 29.51% Commercial (com)
4 18874 4.41% 10233 3.01% 412801 4.20% Network (net)
5 7825 1.83% 7721 2.27% 93574 0.95% Ukraine
6 3172 0.74% 3106 0.91% 92776 0.94% Germany
7 718 0.17% 682 0.20% 24896 0.25% China
8 208 0.05% 178 0.05% 2312 0.02% Italy
9 188 0.04% 129 0.04% 5478 0.06% Non-Profit (org)
10 169 0.04% 159 0.05% 1046 0.01% Switzerland
11 128 0.03% 77 0.02% 2839 0.03% Spain
12 127 0.03% 86 0.03% 3382 0.03% Belarus
13 123 0.03% 72 0.02% 2126 0.02% Address Routing (arpa)
14 106 0.02% 40 0.01% 1798 0.02% Soviet Union
15 105 0.02% 50 0.01% 557 0.01% Kazakhstan
16 88 0.02% 32 0.01% 1030 0.01% Tuvalu
17 75 0.02% 72 0.02% 918 0.01% Finland
18 63 0.01% 21 0.01% 382 0.00% Israel
19 61 0.01% 33 0.01% 937 0.01% Lithuania
20 60 0.01% 37 0.01% 1415 0.01% Romania
21 59 0.01% 20 0.01% 1061 0.01% Estonia
22 57 0.01% 34 0.01% 1077 0.01% Moldova
23 45 0.01% 15 0.00% 173 0.00% Montenegro
24 38 0.01% 16 0.00% 168 0.00% United States
25 35 0.01% 35 0.01% 1384 0.01% United Kingdom
26 34 0.01% 9 0.00% 114 0.00% Generic TLD (info)
27 30 0.01% 13 0.00% 656 0.01% Bulgaria
28 28 0.01% 25 0.01% 896 0.01% Generic Business (biz)
29 27 0.01% 21 0.01% 330 0.00% European Union
30 25 0.01% 25 0.01% 836 0.01% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.21